Etusivu > Uutiset > 2015 > 06 > Terveydenhuollon kustannuksissa parannettavaa

Terveydenhuollon kustannuksissa parannettavaa

(15.06.2015 13:47 Saija Laaksovirta / päivitetty 17.06.2015 14:08)

Pori järjesti viime vuonna perusterveydenhuollon palvelut seitsemänneksi edullisimmin muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna.

Kokonaisuudessaan Porin ikävakioidut terveydenhuollon kustannukset olivat maan viidenneksi korkeimmat, kun mukaan lasketaan myös erikoissairaanhoito.

Porin perusturvakeskuksen perusturvajohtaja Terttu Nordman myöntää, ettei sijoitus ei ole hyvä.

– Ikävakioidut kustannukset jatkoivat nousuaan ikävakioimattomien kustannusten rinnalla jo toista vuotta. Myös esimerkiksi 0–6-vuotiaiden ikäluokassa Pori on selvästi mediaanin yläpuolella. On selvää, että meillä on parantamisen varaa. Tiedossa kuitenkin on, että osassa luvuista on tilastollisia vertailuongelmia ja toisaalta, olemme onnistuneet esimerkiksi suunterveydenhuollossa, jossa olemme tuottaneet palvelut muita edullisemmin. Nyt meidän pitää verrata omaa toimintaamme meitä paremmin onnistuneisiin ja ottaa oppia niiden hyvistä käytännöistä.

Pori käytti viime vuonna terveyspalveluihin 2 307 euroa asukasta kohden: perusterveydenhuollon osuus siitä oli 1 119 euroa ja erikoissairaanhoidon 1 188 euroa per asukas. Vuonna 2013 vastaava vertailuluku oli 2 243 euroa per asukas.

– Nousua selittää osin mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kustannusten sekä Satakunnan työterveyspalvelut liikelaitoksen tappion lisääminen ensimmäistä kertaa kuluksi, Nordman sanoo.

Porissa myös palvelujen tarve on ollut keskimääräistä suurempi. Nordman toteaa, että kehityskulku pitää saada katkaistua.

– Porin ikärakenteella on suora vaikutus palvelutarpeeseen. Tämä tulee ottaa palvelujen suunnittelussa ja painotuksissa huomioon.

Kuntaliitto toteuttaa vuosittain selvityksen, jossa vertaillaan suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksia. Selvitykseen ovat osallistuneet Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa sekä Kouvola.

Ikävakioidut kustannukset on saatu Kuntaliitossa koottuja ja kaupunkien yhteisesti sopimia tilastointiperiaatteita käyttämällä. Ikävakiointi mahdollistaa kaupunkien välisen vertailun ja tietojen tarkastelun ikäryhmittäin. Tiedot selvitykseen on kerätty Porin perusturvakeskuksesta, Satakunnan sairaanhoitopiiristä ja Satakunnan työterveyspalvelut liikelaitoksesta.

Selvityksessä mukana on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lisäksi tietoja ympärivuorokautisesta hoidosta sekä kotihoidosta. Perusterveydenhuollon avohoitoon selvityksessä kuuluvat alueelliset terveysasemat, yleislääketieteellinen päivystys Satakunnan sairaanhoitopiirissä, kotihoito sekä suun terveydenhuolto.

Porin perusturvakeskuksen itse tuottamat sekä ostopalveluna ostamat mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on lisätty tilastossa erikoissairaanhoidon psykiatriseen avohoitoon. Tämä on saattanut aiheuttaa tietojen vääristymistä Porin osalta, sillä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien erottaminen toisistaan tilastoa varten ei ole ollut yksiselitteistä. Päihdehuoltoa, aikuissosiaalityötä, lastensuojelua tai vammaispalveluita ei selvityksessä oteta huomioon.

Kuntaliiton selvitys sote-kustannusvertailusta


Hakusana