Etusivu > Uutiset > 2015 > 07 > Heikentynyt ravitsemustila vaivaa ikääntyneitä

Heikentynyt ravitsemustila vaivaa ikääntyneitä

(02.07.2015 10:14 Saija Laaksovirta / päivitetty 02.07.2015 10:17)

Kesäkuussa valmistuneen tutkielman mukaan joka kymmenes yli 65-vuotias porilainen kärsi heikentyneestä ravitsemustilasta.

Psyykkisistä tekijöistä elämään tyytymättömyys, masennus ja turvattomuuden kokeminen lisäsivät heikentyneen ravitsemustilan todennäköisyyttä.

Kotona asuvien ikääntyneiden ravitsemustila ja psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteys siihen oli aiheena Helsingin yliopistosta kesäkuussa valmistuneen ravitsemustieteilijä Susanna Kunvikin pro gradu -tutkielmassa. Kankaanpääläisen, Porin perusturvakeskuksessa projektityöntekijänä työskentelevän Kunvikin aineistona oli Porissa vuosina 2003–2005 kerätty Pysy pystys -projektin materiaali. Se koostui 554 ikääntyneen porilaisen tutkimustiedoista.

– Sosiaalisista tekijöistä yksinäisyys, vähäinen toisten luona vieraileminen ja keskustelukumppanin puute lisäsivät puutteellisen ravitsemustilan todennäköisyyttä. Heikentyneessä ravitsemustilassa olleet ikääntyneet myös kaatuivat useammin kuin normaalissa ravitsemustilassa olevat, Kunvik kertoo.

Hänen mukaansa kotona asuvien ikääntyneiden ravitsemustilaan on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota, sillä ikääntymiseen liittyy monia fyysisiä, sosiaalisia ja henkiseen hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ravitsemustilaan.

– Hyvä ravitsemustila ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä, terveyttä ja elämänlaatua. Lisäksi se luo paremmat edellytykset kotona asumiselle.


Hakusana