Etusivu > Uutiset > 2015 > 08 > Apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen jää eläkkeelle

Apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen jää eläkkeelle

(27.08.2015 15:14 Siina Repo / päivitetty 28.08.2015 09:22)
kuva

Kaksi päivää ennen viimeistä työpäivää Aulis Laaksosen työpöytä kaupungintalon toisessa kerroksessa on jo tyhjä. Joiltakin kaappien hyllyiltä löytyy vielä muutamia mappeja ja kirjoja.

- Tämä on ollut työhuoneeni jo vuodesta 1989 alkaen. Vaikka tehtävänkuva on vaihtunut, niin huone on pysynyt samana, Laaksonen tuumii harvinaisesta ilmiöstä nykyisen työelämän turbulenssissa.

Porin Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen jää eläkkeelle 28.8.2015. Hänen tehtäväänsä ei täytetä, vaan työt jaetaan kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkoselle ja apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannukselle.

Turussa syntynyt Aulis Laaksonen on ollut Porilaisten palveluksessa jo vuodesta 1981 aluksi kaupunginlakimiehenä ja vuodesta 1989 alkaen apulaiskaupunginjohtajana.

Laaksosen keskeisimmät tehtävät ja vastuut ovat liittyneet terveydenhuoltoon, sosiaaliseen hyvinvointiin, koulutukseen ja kulttuuriin. Vahvan panoksensa hän on antanut myös aluekehitykseen ja kolmannen sektorin yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.

- Parasta työssäni on ollut se, että olen päässyt kehittämään uutta ja olen saanut olla tekemisissä ihmisten kanssa tärkeiden asioiden äärellä. Haluan rakentaa uutta, vaikka se kuntatyössä onkin välillä hidasta. Kun vuosia on näin paljon takana, työn tulokset kuitenkin alkavat jo näkyä selvästi, Laaksonen sanoo.


Teollisuuskaupungista monimuotoiseksi yrittäjien ja opiskelijoiden kaupungiksi

Laaksosen mielestä Pori on kehittynyt kahdeksankymmentäluvun vuosista täysin uudenlaiseksi kaupungiksi.

- 1980-luvulla Pori oli lähinnä suuryrityksiin nojaava teollisuuskaupunki, johon silloinen lama vaikutti merkittävästi. Tänä päivänä meillä on vilkas kulttuurielämä ja Pori on tärkeä tapahtumien kaupunki. Opiskelumahdollisuudet ovat lisääntyneet ja yrityskenttämme on monipuolistunut.

Jatkossa kuntien tehtävät ovat murroksessa muun muassa kuntaliitosten ja sote-uudistuksen vuoksi.

- Kuntien pitäisi löytää oma erityisyytensä ja erikoistua rohkeasti. Esimerkiksi Mänttä-Vilppula on profiloitunut taidekaupungiksi, joten myös Porissa voisimme pohtia enemmän omaa profiiliamme. Esimerkiksi matkailuun voisimme panostaa enemmän.

Jos sote-uudistus vähentää kuntien painoarvoa terveydenhuollon palveluiden hallinnoimisessa, jää kuntien tehtäväksi oman elinvoimaisuutensa kehittäminen.

- Kuntien on ylläpidettävä omaa alueprofiiliaan ja huolehdittava kuntalaisten hyvinvoinnista, kulttuurista, kasvatuksesta, opetuksesta ja infrasta. Kuntien elinvoimaisuus korostuu erityisesti tulevaisuudessa.

Kun maailma on jatkuvassa muutoksessa, pitäisi Laaksosen mukaan kuntienkin alkaa reipastaa päätöksenteon tahtia.

- Valitettavasti kunnallisessa päätöksenteossa byrokratia rajoittaa luovuutta. Hallinnollisia lukkoja pitää purkaa, lisäksi päättäväisyyttä ja ripeyttä tarvittaisiin nykyistä enemmän.

Valtakunnallisissa byrokratiankarsimistalkoissa ja sote-uudistuksessa kuntien tehtäviä mietitään uudelta kantilta. Tässä Laaksosen mukaan myös kuntien on itse aktivoiduttava.

- Jos kuntien tehtäviä karsitaan, meidän pitää ottaa vapaudesta myös vastuuta ja miettiä entistä enemmän sitä, miksi asioita tehdään ja mikä on niiden vaikuttavuus, Laaksonen sanoo.

Hän korostaa, että muutos ja kehittyminen ovat kuntalaisten omissa käsissä, jolloin aktiivisuutta, kuuntelemista ja osallistumista tarvitaan niin kuntalaisilta kuin alueellisilta päättäjiltäkin.

- Olemme oman onnemme seppiä eikä Poria kukaan muu rakenna, kuin me porilaiset itse.


Syksy jatkuu sote-suunnittelussa ja KT:n valtuuskunnassa

Laaksosen viimeinen työpäivä, perjantai 28.8.2015, täyttyy lähinnä kahvittelusta ja kuulumisten vaihdosta kaupungin henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Täysin tyhjäksi hänen kalenterinsa ei kuitenkaan jää, sillä Laaksonen toimii muun muassa Kuntatyönantajien (KT) valtuuskunnan jäsenenä. Laaksonen näkee, että KT:lla on suuri rooli kuntien ja niiden palveluiden uudistamisessa ja tulevien järjestelyjen toteuttamisessa.

- Kuntatyönantajat on tosiasiassa merkittävin työmarkkinatoimija. Työntekijöitä sen jäsenorganisaatioissa on noin 420 000. KT on mukana pöydissä, joissa käsitellään Suomen ja suomalaisten tulevaisuuden kannalta merkittävimpiä asioita kuten eläkeuudistus, yhteiskuntasopimus ja vaikkapa sote-uudistuksen toteuttaminen.

Laaksonen seuraakin edelleen tiiviisti sote-uudistuksen uutta tulemista.

Viimeisen työpäivän kunniaksi hän aikoo toimia kuten usein tavallisenakin arkena, eli sammuttaa viimeisenä kaupungintalolta valot.

- Vuosien varrella jotenkin minun rooliini on liittynyt tehtävä sammuttaa valot kaupungintalolta lähtiessäni. Tänä perjantaina juhlistan lähtöäni sillä, että sammutan lähtiessäni valot, Laaksonen nauraa.


Hakusana