Etusivu > Uutiset > 2015 > 10 > Ikäihmisten kansalaisraadilta kiitokset omahoitajille ja palveluneuvojille

Ikäihmisten kansalaisraadilta kiitokset omahoitajille ja palveluneuvojille

(07.10.2015 15:42 Salla Rajala / päivitetty 07.10.2015 16:06)

Yli 75-vuotiaista koottu kansalaisraati kokoontui syys–lokakuun vaihteessa neljänä päivänä kehittämään Porin perusturvakeskuksen alueen ikäihmisille suunnattuja palveluja. Loppulausunto julkistettiin keskiviikkona 7. lokakuuta ja sen vastaanotti perusturvajohtaja Terttu Nordman.

Raati totesi sosiaali- ja terveyspalveluiden parantuneen. Hyvinä palvelumuotoina se nosti esiin omahoitajat, palveluneuvojat, terveyskioskit sekä kotisairaalan ja toivoi niiden kehittämistä edelleen myös reuna-alueille.

Viestinnässä korostettiin monikanavaisuutta ja myös muiden kuin sähköisten kanavien käyttöä. Kotihoito nähtiin tärkeänä linkkinä tiedonvälityksessä.

Liikunnan todettiin olevan lääke ja ikäihmisiä kannustettiin liikkumaan monipuolisesti ja omaehtoisesti. Reuna-alueiden liikenneyhteyksiä toivottiin parannettava ja palvelulinjoja lisättävän. Sekä liikunta- että bussimaksuihin kaivattiin alennuksia eläkeläisille.

Omaisten mukana oloa hoidon aloitusvaiheessa pidettiin tärkeänä. Kotihoidon tehtäväkuvasta toivottiin nykyistä joustavampi ja myös käyntiaikaa haluttiin pidennettävän. Lisäksi peräänkuulutettiin perinteistä kodinhoitoa, niin sanottua sosiaalitalkkaria, jota ehdotettiin lähdettävän ideoimaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kansalaisraati todettiin toimivaksi vaikuttamisen, vuorovaikutuksen ja osallisuuden kanavaksi niin ikäihmisten, poliittisen johdon kuin virkamiestenkin näkökulmasta. Myös vertaistuki, kokemusasiantuntijuus ja sosiaaliset näkökulmat nähtiin raatimuotoisen työskentelyn etuina.

– Olen kuunnellut ja ihastellut sitä taitoa, jota raadissa ja sen taustalla olleilla on. Yhdessä olemme ymmärtäneet, että kehittäminen on yhteinen asia, raatiin osallistunut 85-vuotias Voitto Peltomäki totesi.

Perusturvajohtaja Nordman kiitti kansalaisraadin jäseniä asiantuntemuksensa antamisesta palveluiden kehittämiseksi. Hänen mukaansa raadin esille nostamat kehittämisehdotukset eivät ole resurssi-, vaan pikemminkin toimintatapakysymys.

– Huolehdimme siitä, että niitä lähdetään viemään eteenpäin ja myös toteuttamaan.

Toteutusten arviointi toteutuu maaliskuussa, jolloin raatilaiset kokoontuvat jälleen yhteen. Myös raatiperinteelle on luvassa jatkoa.

– Tulemme kokoamaan uuden raadin jälleen ensi syksynä. Toivomme silloin mukaan sekä uusia jäseniä että jo aiemmin raadissa olleita, vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula sanoi.

Ikäihmisten kansalaisraati oli Järjestyksessään toinen Porin perusturvakeskuksen alueella. Sen järjestämisestä vastasivat Porin perusturvakeskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu, sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos, Porin vanhusneuvosto ja Satakunnan vanhustuki ry. Yhteensä raatilaisia oli tällä kertaa 30.

Julkilausuma (docx, 0.02 Mt)

kuva Julkilausuman esittelyä oli Viikkarin Valkamassa seuraamassa täysi salillinen ihmisiä. Kuva: Porin kaupunki/Salla Rajala

Hakusana