Etusivu > Uutiset > 2015 > 10 > Kaupunginjohtaja esittää rikosilmoituksen tekemistä palveluliikelaitoksen toiminnasta

Kaupunginjohtaja esittää rikosilmoituksen tekemistä palveluliikelaitoksen toiminnasta

(02.10.2015 09:23 Siina Repo / päivitetty 02.10.2015 09:23)

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n raportti palveluliikelaitoksen edustus- ja matkustuskuluista vuosien 2014–2015 aikana on valmistunut.

JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg KPMG Oy Ab:stä toimitti 1.10.2015 toimeksiannon mukaisesti Porin kaupungille kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä olevan kustannusten analysointiraportin. Tilintarkastajien analyysi vahvistaa ja täsmentää jo kaupungin omissa pistokokeissa tehtyjä havaintoja.

Tilintarkastuyhteisön tehtävänä oli selvittää vuosien 2014–2015 aikana eräiden palveluliikelaitoksen johdossa toimivien henkilöiden matkoja sekä muita edustus- ja markkinointimenoja. Palveluliikelaitos on Porin kaupungin liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa julkisia ateria-, puhtaus- ja kiinteistönhoitopalveluja Porin kaupungin konsernin sisällä. Liikelaitoksella ei lain mukaan edes voi olla merkittävää ulkopuolista asiakaskuntaa. Siten koko markkinoinnin tai asiakasedustuksen käsite liikelaitoksen toiminnassa on kyseenalainen.

Määräystenvastainen toiminta on ollut muun muassa kustannusten hyväksymismenettelyn kiertämistä. Toiminta on ollut jatkuvaa, lisääntyvää ja systemaattista sekä ilmeisen tahallista.

Porin kaupungin sisäisiä määräyksiä laskujen hyväksymisestä on rikottu toistuvasti. Joillakin matkoilla johtajan alaisuudessa olevat työntekijät ovat maksaneet erilaisia kuluja itse, ja matkalla mukana ollut johtaja on hyväksynyt jälkikäteen kyseiset kulut matkalaskuina takaisin alaisilleen. Näin ollen matkat tai muuntyyppiset edustuskulut eivät missään vaiheessa ole tulleet palveluliikelaitoksen johtajan esimiehen hyväksyttäväksi tai edes tietoon normaalin ostolaskujen hyväksymismenettelyn mukaisesti.

Epäillyt väärinkäytökset koskevat matkojen ja edustustilaisuuksien lisäksi tavaroiden ja palveluiden hankintoja, usein matkojen tai ns. edustustilaisuuksien yhteydessä, eräille johtavassa asemassa oleville palveluliikelaitoksen työntekijöille, mitä ei voida katsoa tavanomaiseksi tai osaksi heidän palkkausjärjestelmäänsä. Ostetut tuotteet ja palvelut ovat olleet itse työnteon näkökulmasta asiaankuulumattomia ja perusteettomia. Myös ostojen määrät ovat olleet liiallisia.

Hyväksymismenettelyt näyttävät siltä, että niissä on tietoisesti pyritty harhauttamaan kaupunginhallintoa. Lisäksi toiminta on ollut jatkuvaa ja tahallista. Selvityksen alla on vielä joitakin investointeja, joita on tehty käyttötalouden määrärahoilla kiertäen samalla valtuuston päätöksiä.

Väärinkäytöksiin osallistuneille mahdolliset seuraamukset ovat työoikeudellisia ja taloudellisia sekä mahdollisesti rikosoikeudellisia. Kaksi ensin mainittua tulevat selvitettäviksi mahdollisen rikosoikeudellisen seuraamusharkinnan jälkeen. Siinä tapauksessa harkittavaksi tulevat työsuhteiden mahdollinen päättäminen ja perusteetta saatujen etujen takaisinperintä.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen esittää, että Porin kaupunki tekee asiasta rikosilmoituksen Lounais-Suomen poliisilaitokselle. Kaupunginhallitus käsittelee esitystä kokouksessaan maanantaina 5.10.2015 kello 13.Hakusana