Etusivu > Uutiset > 2015 > 10 > Kaupunginjohtaja uskoo maakunnalliseen sote-malliin

Kaupunginjohtaja uskoo maakunnalliseen sote-malliin

(28.10.2015 09:00 Salla Rajala / päivitetty 28.10.2015 09:09)

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen tekee maanantaina 2. marraskuuta kokoontuvalle Porin kaupunginhallitukselle lausuntoehdotuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonuudistuksen valmistelusta Satakunnassa. Hän pitää luontevana, että perustettava sote-alue muodostetaan nykyisestä Satakunnan maakunnasta ja suhtautuu jyrkästi sitä pienempään sote-alueeseen.

– Vain koko maakunnan väestöpohja on riittävä takaamaan päivystysasetuksen mukaisen, kattavan päivystysvalmiuden säilymisen omassa maakunnassa.

Luukkosen mukaan sote-alueen valmistelu tulee käynnistää välittömästi valtioneuvoston määriteltyä sote-alueiden lukumäärän.

– Valmistelun ydinajatuksena tulee olla luoda asiakkaan ja potilaan näkökulmasta paras mahdollinen toimintamalli, jossa palvelujen nopea saatavuus ja saavutettavuus sekä modernin sähköisen asioinnin tarjoamat mahdollisuudet korostuvat.

Luukkonen toteaa, että parhaat tulokset mallin rakentamisessa voidaan saavuttaa laatimalla yhteistyössä alueella jo vaikuttavien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa Satakunnan alueprofiili 2025, jonka perustalle sote-alueen toiminnot rakentuvat. Lisäksi hän pitää tärkeänä, että valmistelutyö pohjautuu alueella jo olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemukseen.

Sopivana alustana valmistelutyölle hän näkee maakunnallisena toimijana Satakunnan sairaanhoitopiirin.

– Mukaan työhön on tärkeätä saada lisäksi maakunnan keskuskaupunkien sekä muiden kuntien ja alan toimijoiden keskeiset asiantuntijat.

Valmistelutyön edistämistä seuraamaan Luukkonen asettaisi laajan ohjausryhmän. Myös sote-Satakuntaa valmistelemaan valittavan hankekoordinaattorin valinnan hän tekisi yhteistyössä.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus on esittänyt Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon vapaaehtoisen yhdistämisen valmistelun aloittamista siten, että Satakuntaliitto toimisi valmistelun alustajana koordinoijana.

– Tämä on mahdollista sillä edellytyksellä, että valtioneuvosto sote-hallintoalueita määritellessään delegoi valmistelu- ja koordinointivastuun maakuntien liitoille, Luukkonen sanoo.

Hän kuitenkin lisää, että Satakuntaliitto voi toimia kaikissa tapauksissa hankkeen rahoittajaviranomaisena. Tällöin varmistettaisiin sen edustus ohjausryhmässä.


kuva

Hakusana