Etusivu > Uutiset > 2015 > 10 > Työllisyyttä edistetään Porissa työllisyysohjelman avulla

Työllisyyttä edistetään Porissa työllisyysohjelman avulla

(21.10.2015 17:02 Saija Laaksovirta / päivitetty 21.10.2015 17:02)

Työllisyysohjelman valmistelu- ja ohjausryhmä kokoontui tällä viikolla neuvottelemaan työllisyysohjelman konkreettisista toimista.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Porin kaupungille suunnitellun työllisyysohjelman. Seuraavaksi edessä on ohjelman jalkauttaminen ja täytäntöön paneminen.

Työllisyysohjelman suunnittelu lähti liikkeelle valtuustoaloitteesta. Ohjelman tavoitteena on aktiivinen työllistäminen, sekä työvoimapolitiikkaan panostaminen Porissa yhteisten päämäärien avulla.

Työllisyysohjelma on nimensä mukaisesti laadittu Porin työllisyyden edistämiseksi, keskipitkällä aikavälillä. Sen avulla on saatu aikaan yhteinen näkemys siitä, mikä on tärkeää työllisyyden hoidossa. Tavoitteiden tueksi asetettiin mittareita, joiden avulla tulosten seuraaminen on mahdollista.

– Tavoitteet pitävät sisällään keskeiset kysymykset, joihin kaupunki pystyy tarttumaan. Toteutusaika on realistinen ja suunnitelmat pitkälle tähtääviä, kertoo Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aro.

Työllisyysohjelmaan on laadittu neljä tiivistä kärkitavoitetta, jotka ohjaavat toimintaa. Ensimmäinen tavoite kantaa nimeä Uuden työn Pori, joka sisällöltään keskittyy työpaikkojen lisäämiseen pienten ja keskisuurten yritysten avulla vuoteen 2025 mennessä. Kärki on vahvasti uusissa työpaikoissa.

Tutustu työllisyysohjelmaan ja tavoitteisiin paremmin täällä.

Työkokeiluja, verkostoitumista ja terveydestä huolehtimista

Työllisyysohjelman valmistelu- ja ohjausryhmästä välittyi innostus saada työllisyysohjelma toimimaan. Työllisyysohjelman toteuttamiseksi ehdotettiinkin sanoman viemistä paikan päälle konkreettisesti ydinryhmän avulla.

Jalkauttamisen tavoitteena on saada aikaan tapaamisia, joissa keskustellaan ja ideoidaan yhdessä, miten esimerkiksi juuri kyseisessä hallintokunnassa tai järjestössä voidaan toteuttaa työllisyysohjelmaa käytännössä. Tärkeintä on tehdä yhteistyötä niin hallintokuntien, yhtiöiden, yritysten ja yrittäjäjärjestöjen, ammatillisten oppilaitosten sekä keskeisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Esiin nousi myös idea iltatilaisuuksista, joita voitaisiin järjestää juuri pienten ja keskisuurten yritysten toimesta. Myös kuntouttava työtoiminta ja työkokeilut saivat kannatusta.

Kannustamalla ja innostamalla päästään pitkälle. Ehdotus työttömien jaottelusta ryhmittäin helpottaisi sopivan työpaikan ja ohjaajan löytämistä. Kun mukana ovat innostavat valmentajat työpaikalla, oikeanlainen kohderyhmä, sekä työnhakijoiden henkilökohtaisten toiveiden ja asenteiden huomioiminen, saadaan työllistettyä osaavaa työvoimaa oikeisiin osoitteisiin. Yhteistyön aito hakeminen tuo mahdollisuuksia, epämukavuusalueella toimiminen tuloksia.

Myös työttömien terveystarkastuksiin panostaminen, innokas valmentaminen ja ideoiva kehittäminen nousivat esiin työllisyysohjelman käytäntöön saattamisessa. Tärkeintä on tukea työttömiä niin pitkälle, että seuraava valmentaja vie työnhakijan maaliin asti ja tulokset ovat näkyviä ja pitkäaikaisia.

Porissa lähtötilanne on hyvä ja mahdollisuudet työllisyysohjelman toteuttamiselle ovat suotuisat. Toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut ja esiin nousee myös ajankohtainen aihe pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden työllistämisestä. Työllisyysohjelmaa voidaankin päivittää tarvittaessa.

kuva Kuva: Saija Laaksovirta


Hakusana