Etusivu > Uutiset > 2015 > 10 > Vuoden 2016 talousarviossa vältytään veronkorotuksilta

Vuoden 2016 talousarviossa vältytään veronkorotuksilta

(01.10.2015 10:14 Siina Repo / päivitetty 01.10.2015 15:26)

Kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaan vuonna 2016 kaupungin nettolainanotto on nolla. Vuoden 2015 talousarviossa lainamäärä vielä kasvoi kaksi miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus perustuu vuoden 2016 osalta valtuustosopimuksen linjaukseen. Vaikka voimassa oleva valtuustosopimus päättyy vuoteen 2016, suunnitelmavuosien osalta on jatkettu valtuustosopimuksen hengessä.

Esitys on jokaisen vuoden osalta ylijäämäinen ja kaupungin lainamäärä lyhenee jatkuvasti suunnitelmakauden aikana. Vuonna 2017 laina lyhenee 3,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 noin 6,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 tulosaluekohtaiset toteumatiedot ja ennusteet ovat antaneet hyvän pohjan talousarvion laadinnalle. Tulosalueet toteuttavat jo aiemmin vahvistettuja toiminnallisia muutoksia suunnitelmien mukaan ja tämän vuoksi talousarvioesitystä laadittaessa ei ole jouduttu arvioimaan ylityksistä aiheutuvia mahdollisia kehyslisäyksiä.

Talousarviovalmistelun suurimpana haasteena koko laadintaprosessin ajan on ollut verotulojen kehitys. Kunnallisverotulojen kehitys on ollut matalaa ja myös Kuntaliiton arviot ovat heikentyneet jatkuvasti vuoden 2015 mittaan.

Yhteisöverotuottoja heikentää kuntien korotetun jako-osuuden päättyminen vuonna 2016. Valtionosuuksien pieneneminen ja Porin menetykset valtionosuusuudistuksessa ovat kuitenkin olleet tiedossa pidempään, joten viimeisimmät arviot ovatkin tuoneet lähinnä positiivisia yllätyksiä niiden osalta.

Talousarvioehdotukseen ei sisälly ehdotusta kunnallisveroprosentin eikä kiinteistöveroprosenttien nostosta. Kehysvaiheessa suunnitelmavuosille arvioitu veronkorotuspaine on kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvässä taloussuunnitelmassa toistaiseksi korvattu säästöillä, joiden realisoituminen edellyttää valtion toimenpiteiden toteutumista julkisen talouden tasapainottamiseksi. Jos siis hallituksen säästöohjelma toteutuu, myös Porin kaupunki voi välttyä veronkorotuspaineilta kahtena seuraavana vuotena.

Porin kaupungissa tehtävien investointien nettosumma on noin 30,9 miljoona euroa vuonna 2016. Suurimmat investointikohteet ja kokonaisuudet ovat:


Liikenneväylien rakennus ja kunnossapito 6,7 M€, asuntomessualueen osuus 4,0 M€

Porin Suomalaisen Yhteislyseon väliosan ja juhlasalin peruskorjaus 3,8 M€

Pääterveysaseman saneeraus 3,6 M€

Kiinteistöjen kunnossapito 3,5 M€

Kiinteän omaisuuden hankinta 1,5 M€. Katetaan kiinteän omaisuuden myyntituloilla.

Pelastuslaitoksen kalusto 1,4 M€. Katetaan kuntien maksuosuuksilla.

Lavian koulujen tilamuutokset 1,0 M€

Tietohallintoon 0,8 M€

Sairaanhoitopiirin lainan lyhennys 0,7 M€

Perusturvan irtaimisto ja IT-hankinnat 0,7 M€

Jäähallin peruskorjaus 0,6 M€

Porin Teatterin peruskorjaus 0,6 M€

Piilitien päiväkodin laajennus 0,6 M€

Koivulan päiväkodin vanhan osan peruskorjaus ja terveysaseman muutos 0,6 M€

Ajoneuvojen hankinta logistiikkayksikön ajoneuvokeskukseen 0,5 M€

Näiden lisäksi toteutetaan investointiohjelman ulkopuolella kaksi uutta päiväkotia kiinteistöleasingillä. Toinen rakennetaan Länsi-Poriin ja toinen Ruosniemeen.

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn tiistaina 6.10.2015.


Porin kaupungin talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 - 2018 (pdf, 0.87 Mt)


kuva Talousarvioinfo 1.10.2015. Kuva: Siina RepoHakusana