Etusivu > Uutiset > 2015 > 11 > Bergroth-Lampinen vastaa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kysymykseen

Bergroth-Lampinen vastaa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kysymykseen

(19.11.2015 16:16 Saija Laaksovirta / päivitetty 19.11.2015 16:16)

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä on pyytänyt kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampiselta selvitystä valtuuston 1. varapuheenjohtaja Sampsa Katajan toiminnasta kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.11.2015.

Selvityspyynnössä todetaan, että hän kieltäytyi ottamasta vastaan valtuutettujen esityksiä ja niiden kannatuksia, puheenvuoroja ei saanut ja hän suhtautui epäasiallisesti kaupunginvaltuutettuja kohtaan. Vasemmistoliitto kysyy, olivatko Katajan toimintatavat kaupunginvaltuuston työjärjestyksen, annettujen ohjeiden, määräysten ja demokraattisten kokouskäytäntöjen mukaisia.

Jokainen kokouksen puheenjohtajana toimiva henkilö vastaa itse toiminnastaan. Bergroth-Lampisen mukaan vuoden 2016 talousarviokohdan käsittelyn aluksi valtuusto sopi käsittelyjärjestyksen, jota hän itse noudatti.

– Kokousta kulloinkin johtavan puheenjohtajan vastuulla on huolehtia kokouksen kulusta lain, työjärjestyksen sekä hyvän kokouskäytännön mukaisesti. Mikäli valtuutettu haluaa puuttua tapaan, jolla puheenjohtaja toimii, hän voi pyytää työjärjestyspuheenvuoron ja näin saada asian valtuuston keskusteltavaksi. Koska valtuusto käyttää kaupungin päätösvaltaa, työskentelyssä on erityisen tärkeää ottaa huomioon yhdenvertaisuus ja demokratian toteutuminen sekä mahdollisuus avoimeen keskusteluun.

Bergroth-Lampinen toteaa, että päätökset eivät kuitenkaan syntyneet virheellisessä järjestyksessä.

– Asiassa on pikemminkin kyse yhteisistä pelisäännöistä ja kokoustekniikasta. Työjärjestyksen päivittäminen ja edelleen toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa on aina mahdollista.


Hakusana