Etusivu > Uutiset > 2015 > 11 > Ilmastotalkoot: Ilmastonmuutoksen edessä ei saa lannistua

Ilmastotalkoot: Ilmastonmuutoksen edessä ei saa lannistua

(17.11.2015 15:41 Merika Lanne / päivitetty 18.11.2015 17:43 Siina Repo)

Satahima – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke ja Porin, Ulvilan ja Nakkilan kuntien ympäristötoimet järjestivät tiistaina 10.11. jo seitsemännen kerran Ilmastotalkoot-koulutustilaisuuden.

Tilaisuuteen osallistui lähes 100 kuulijaa, joille tarjottiin ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen ratkaisuiksi uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinkoenergian, hyödyntämistä, luonnon monimuotoisuuden vaalimista, ongelman näkemistä teknisesti ja taloudellisesti kannattavana bisneksenä sekä kuntien ja yritysten yhteistyösopimuksia ja hankkeita päästöjen vähentämiseksi.

Satakunnan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat osallistuivat tapahtuman käytännön järjestelyihin ja pohtivat kirjallisen työn kautta tilaisuudessa esitettyjä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

- Ilmastonmuutoksen edetessä eliöillä – ja myös ihmisellä – on kolme vaihtoehtoa: sopeutua ilmastonmuutokseen, siirtyä sopivammille elinalueille tai kuolla. Mitä monimuotoisempi ja lajirikkaampi luonto on, sitä paremmin se voi vastustaa ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia, sanoi Suomen ympäristökeskuksen tutkija Ari-Pekka Auvinen totesi. Auvinen korostikin suojelualueiden merkitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Ilmastonmuutos ei ole pelkästään uhka, vaan myös mahdollisuus.

- Toisen ongelma on toisen business, totesi Uusi energiapolitiikka -vaikuttamishankkeen hankejohtaja Oskari Nokso-Koivisto.

Suomessa täytyy löytyä tekninen, taloudellinen ja poliittinen optimi, jos haluamme toimia ilmastonmuutosta vastaan. Päätösten takana oleva tieto ja menetelmät tulisi avata kaikille, pitää perustiedot ajan tasalla ja huomioida päätösten kaikki oleelliset vaikutukset yhteiskuntaan. Uuden teknologian tulolle on annettava tilaa, jolloin vanhan on kuoltava.

Yhteiskunnallisen ja poliittisen vaikuttamisen ja päätösten lisäksi ratkaisukeinoiksi esitettiin uutta teknologiaa. Radikaalimpia ratkaisukeinoja edustivat fuusiovoiman kehittäminen, grafeenin käyttö, lentävät tuulivoimalat, sähköiset robottiautot ja kerrosviljely, joita Sovelto Oyj:n muutosjohtaja Risto Linturi tarjoili kuulijoille lievittämään aiemmin maalailemiensa uhkakuvien tuomaa ahdistusta.

Aurinkoenergiassa on paljon potentiaalia – sekä yksittäisten kotitalouksien kannalta esimerkiksi Aurinkovarastona että laajempina 30 000 aurinkopaneelin Aurinkopuistoina. Opiskelijat uskoivat aurinkoenergian mahdollisuuksiin.

- Aurinkoenergiaan ja sen kehittämiseen olisin itse valmis lyömään pelimerkkejä – siinä on tulevaisuus, tuumi yleisöpuheenvuoron käyttänyt opiskelija.

Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski korosti, että energiankulutuksen vähentäminen kunnissa on tärkeää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, mutta se tuo myös säästöjä tiukkoina taloudellisina aikoina.

- Tärkeää on asettaa selkeät tavoitteet ja päämäärät sekä tehdä selkeä työnjako ja hyödyntää mittareita ja mittauksia tavoitteisiin pääsemiseksi.

Yksi opiskelijoista kiteytti tilaisuuden viestin osuvasti.

- Tulevaisuus ei tule olemaan samanlainen kuin mihin nyt on totuttu. Haasteet tulisi nähdä mahdollisuuksina, eikä käsiä pidä nostaa ylös.

kuva Ilmastotalkoot Satakunnassa -koulutustilaisuuden alussa Satmatic Oy liittyi ilmastokumppaneiden joukkoon, kun Satmatic Oy:n toimitusjohtaja Simo Puustelli (kuvassa vasemmalla) ja Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen allekirjoittivat ilmastositoumuksen. Kuva: Zou Luxi.


www.pori.fi/satahima


kuva

Hakusana