Etusivu > Uutiset > 2015 > 11 > Porin kaupunki suunnittelee vuokratyövoiman hyödyntämistä sijaisuuksissa

Porin kaupunki suunnittelee vuokratyövoiman hyödyntämistä sijaisuuksissa

(30.11.2015 17:39 Saija Laaksovirta / päivitetty 30.11.2015 17:39)

Kaupunginhallitus päätti pyytää perusturvalautakunnan ja Porin palveluliikelaitoksen johtokunnan lausunnot lyhytaikaisten sijaisten hankintaa koskevasta esityksestä 15.12.2015 mennessä.

Tähän asti Porin kaupunki on käyttänyt sekä normaaliin että sijaisrekrytointiin kuntapohjaista KuntaRekry-palvelua. Erityisesti lyhytaikaisten sijaisten rekrytointi on työnantajalle nykyisellään haasteellista ja aiheuttaa runsaasti työtä.

Vanhan järjestelmän ohelle suunnitellaan nyt uutta SeutuRekry Oy:n vuokratyövoimapalvelua, joka toisi helpotusta erityisesti perusturvan ja palveluliikelaitoksen lyhytaikaisiin sijaisrekrytointeihin. Palvelua on mahdollista käyttää ajasta ja päivästä riippumatta. Palvelu mahdollistaa sijaisten tehokkaan palkkaamisen ja ajankäytön optimoinnin.

Toimintatavan muutoksella tavoitellaan kustannusten säästöä työnantajavelvoitteiden poistuessa lyhytaikaisten sijaisten osalta. Vapautuvaa esimiestyötä suunnataan toiminnan kehittämiseen ja työn johtamiseen. Erityisiä esimiestyön haasteita liittyy työkyvyn ylläpitämiseen liittyviin tehtäviin. Muun muassa Hämeelinnan kaupungilla on hyviä kokemuksia samaisesta vuokratyövoimapalvelun tuottajasta.

Lyhytaikaisten sijaisten hankinnan aiheuttaman työn määrää kuvaa se, että ajalla 1.1.–31.8.2015 esimerkiksi perusturvaan otettiin 5421 ja palveluliikelaitokseen 1305 yksittäistä sijaista alle kuukauden sijaisuuksiin.

Seuturekry Oy on KuntaPro Oy:n omistama henkilöstöpalveluita tuottava tytäryhtiö. KuntaPro Oy:n omistajia ovat Porin kaupungin lisäksi useat muut kunnat ja kaupungit, joille yhtiö tuottaa palveluita.


Hakusana