Etusivu > Uutiset > 2015 > 11 > Varhaiskasvatuksen palvelusetelit käyttöön

Varhaiskasvatuksen palvelusetelit käyttöön

(24.11.2015 14:55 Marleena Lammikko / päivitetty 24.11.2015 15:59)

Porin kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa otetaan käyttöön palveluseteli yksityiseen päiväkotihoitoon 800 €/kk suuruisena. Palvelusetelin käyttö alkaa 1.1.2016.

Palveluseteli on Porin kaupungin myöntämä tuki, joka myönnetään, kun perhe valitsee hoitopaikaksi yksityisen päiväkodin. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palveluja sekä lisätä perheiden valinnan mahdollisuuksia. Palveluseteli maksetaan päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan sekä kaupungin maksaman kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut.

Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, hoitoajan, perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Perheelle maksettavaksi jäävä asiakasmaksu on maksimissaan samansuuruinen, kuin kunnallinen päivähoitomaksu, joka on tällä hetkellä 283€ kuukaudessa. Hallitus on esittänyt päivähoitomaksuun korotuksia vuodelle 2016.

Porin kaupunki hyväksyy palvelujen tuottajaksi yksityiset päiväkodit, joiden palvelujen maksamiseen myönnettyä palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelusetelillä hoitoa tarjoavat yksiköt näkyvät varhaiskasvatuksen nettisivuilla. Saadakseen palvelusetelin vanhemmat ottavat ensin yhteyttä haluamaansa yksityiseen päiväkotiin. Kun vanhemmat ovat sopineet päiväkodin kanssa lapsen hoidosta, täyttävät he palvelusetelihakemuksen Porin varhaiskasvatuksen nettisivuilta.

Sivistyskeskuksessa tehdään päätös oikeudesta palveluseteliin ja se lähetetään sähköisesti tiedoksi vanhemmille. Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta, ja se on siten harkinnanvarainen etuus. Sivistystoimi voi rajata palvelusetelin käyttöä kulloisenkin päivähoitotilanteen mukaan.

Tällä hetkellä Porissa on kolme yksityistä päiväkotia: Luonto- ja ympäristöpäiväkoti Farelma, Porin kristillinen päiväkoti Ankkuri sekä Svenska Barnträdgården i Björneborg. Nämä kaikki päiväkodit ovat hakeutumassa palvelusetelipäiväkodeiksi. Ruotsinkielisessä päiväkodissa palveluseteli koskee aluksi ainoastaan äidinkieleltään suomenkielisiä lapsia. Ruotsinkielisten lasten hoidosta on tehty ostopalvelusopimus, joka on voimassa vielä vuoden 2016. Tällä ei ole vaikutusta päivähoitoon ruotsinkielisten lasten osalta.

Lisäksi tiedossa on, että Porin kaupunki on myöntänyt kolmelle uudelle yksityiselle päiväkodille tontit Vähäraumalta, Väinölästä ja Murtosenmutkasta. Murtosenmutkan palvelut tuottaa Pilke päiväkodit Oy. Vähärauman ja Väinölän palveluista vastaa Touhula liikuntapäiväkodit. Nämä kolme päiväkotia aloittavat toimintansa suunnitelman mukaan ensi vuoden elokuussa.


Hakusana