Etusivu > Uutiset > 2015 > 12 > Asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2016 alusta

Asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2016 alusta

(30.12.2015 12:23 Marleena Lammikko / päivitetty 30.12.2015 12:23)

Porin perusturvakeskuksen asiakasmaksut muuttuvat 1. tammikuuta 2016 alkaen. Muutokset perustuvat valtioneuvoston 19. marraskuuta tekemään muutokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksikorotukseen.

Asetuksen myötä kansaneläkeindeksin mukaan korotettaviin euromääriin tulee n. 1,74 prosentin korotus ja työeläkeindeksin mukaan korotettaviin n. 1,78 prosentin korotus. Tasasuuruisten asiakasmaksujen 27,5 prosentin erilliskorotuksella tavoitellaan hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron lisäystä maksukertymään.

– Lautakunta hyväksyi asiakasmaksuihin indeksin mukaisen korotuksen. Erilliskorotus hyväksyttiin ainoastaan peruuttamatta ja käyttämättä jätettyjen lääkärikäyntien sakkomaksuun, perusturvajohtaja Terttu Nordman kertoo.

Esimerkkejä perusturvan uusista asiakasmaksuista

Terveysaseman lääkärin vastaanottokäynnin maksu nousee 16,10 eurosta 16,40 euroon. Käyntimaksu peritään enintään kolmelta lääkärin vastaanotolle tehdyltä käynniltä vuodessa. Peruuttamatta jätetystä lääkärin vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä perittävä niin sanottu sakkomaksu nousee erilliskorotuksen verran 39,60 eurosta 51,40 euroon. Lisäksi uutena maksuna sairaanhoitajien käyntimaksu tulee olemaan 11,50 euroa ja opiskelijaterveydenhuollossa terveydenhoitajien käyntimaksu sairaanhoidollisissa palveluissa 10 euroa.

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut nousevat saman indeksikorotuksen verran. Esimerkiksi hammaslääkärin käyntimaksu nousee 10,20 eurosta 10,40 euroon. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn hammaslääkärin vastaanottoajan sakkomaksu nousee 51,40 euroon.

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisesti kotisairaanhoidosta voidaan periä 9,50 euroa ja lääkärin ja hammaslääkärin kotikäynnistä 14,95 euroa.

Terveydenhuollon maksukatto nousee 679 eurosta 691 euroon. Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakas voi hakea vapaakorttia. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.


Hakusana