Etusivu > Uutiset > 2015 > 12 > Kaupungit ja teollisuus mittaavat lähialueiden ilmanlaatua yhteistyössä

Kaupungit ja teollisuus mittaavat lähialueiden ilmanlaatua yhteistyössä

(10.12.2015 09:31 Marleena Lammikko / päivitetty 10.12.2015 11:42)

Vuonna 2014 alkanut yhteistyö ilman laadun tarkkailussa Porin ja Harjavallan mittausverkossa jatkuu vuodelle 2016.

Nyt tehdyn sopimuksen osapuolina ovat Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Huntsman P&A Finland Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut-STEP Oy, PVO- Lämpövoima Oy Tahkoluodon voimalaitos, sekä Harjavallan ja Porin kaupungit.

Rauman kaupunki ostaa 2016 keskustassa sijaitsevan Hallikadun mittausaseman käyttö- ja kalibrointipalvelut sekä tulosten käsittelyn Porista. Yhteistyö Rauman kaupungin kanssa on aloitettu vuonna 2004. Porissa ilmanlaadun mittaukset on aloitettu 80-luvun puolivälissä.

Ilmanlaadun mitataan jatkuvasti

kuva Harjavallan Kalevan mittausasema. Kuva: Jari Lampinen / Porin kaupungin ympäristövirasto
Harjavalta-Pori-Rauma verkossa mittausasemia on viisi ja sääasemia kolme. Harjavallassa mittausasemat on sijoitettu Kalevaan ja Pirkkalaan. Porin asemat sijaitsevat puolestaan Itätullissa ja Pastuskerissa. Suomessa on kaikkiaan noin sata pysyväisluonteista ilmanlaadun mittausasemaa kolmenkymmenen mittausverkon alaisuudessa noin 60 kunnan alueella.

Mittalaitteet ovat jatkuvatoimisia, lukuun ottamatta Kalevan ja Pirkkalan hiukkaskeräimiä, joiden vuorokausinäytteiden sisältämät metallipitoisuudet analysoidaan tutkimuslaboratoriossa. Harjavallan mittalaitteet on uusittu kuluvan vuoden aikana lähes kokonaan ja tämä työ jatkuu edelleen kertanäytteitä ottavien hiukkaskeräinten osalta joulukuussa. Uudistukset tulivat ajankohtaisiksi EU:n laitteille asettamien teknisten muutosvaatimusten takia.

Jatkuvatoimiset mittauslaitteet lähettävät mittauksen tulokset sähköisesti kerran tunnissa Ilmatieteen laitoksen ylläpitämään ilmanlaatuportaaliin. Tämä tieto on reaaliaikaista mutta vielä varmistamatonta. Ilmanlaatutietoja ja mittauskomponentteja voi seurata täältä. Lopulliset tarkistetut tulokset lähetetään myöhemmin Ilmatieteen laitoksen metatietokantaan. Sieltä tulokset menevät edelleen yhteiseurooppalaisen tietokantaan.

Mittausten laadun ylläpito edellyttää standardin mukaisia mittalaitteita, jatkuvaa käytön tarkkailua sekä ulkopuolisen tahon suorittamia laitekohtaisia kalibrointeja vähintään neljä kertaa vuodessa. Lisäksi Ilmatieteen laitos suorittaa mittausasemilla kenttäauditointeja.

Mittausten lisäksi tehdään muitakin ilmanlaatututkimuksia

Ilmanlaatua on Harjavalta-Pori alueella selvitetty jatkuvan mittauksen lisäksi matemaattisten leviämisselvitysten, bioindikaattoritutkimusten ja raskasmetallien leviämisselvitysten avulla. Mittausraportti edellisen vuoden ilmanlaatutuloksista julkaistaan seuraavan vuoden maaliskuun aikana. Raportti on luettavissa Porin kaupungin ympäristöviraston nettisivuilta.


Hakusana