Etusivu > Uutiset > 2015 > 12 > Koulujen ruokahävikeissä suuria eroja

Koulujen ruokahävikeissä suuria eroja

(21.12.2015 10:37 Marleena Lammikko / päivitetty 21.12.2015 10:37)

Tähteitä nolla! -kampanja näkyi marraskuun lopulla Porin seudulla noin 60 koulussa ja 70 päiväkodissa, joissa heräteltiin Euroopan jätteen vähentämisen viikon kunniaksi keskustelua ruokahävikistä.

Kouluihin ja päiväkoteihin jaettiin julisteita ja pöytäkolmioita, joissa piirretyt ahmat eläinkavereineen keskustelivat hyvistä ruokatavoista ja ruokajätteen vähentämisestä. Opettajat saivat vinkkejä ruokahävikkiin liittyvästä opetusmateriaalista.

Keittiöiden henkilökunta punnitsi ruokailussa syntyvät biojätteet päivittäin. Lounaan jälkeen punnittiin, kuinka paljon lapset heittivät lautaseltaan ruokaa jäteastiaan ja kuinka paljon oli valmistettu tarjolle ruokaa, jota oppilaat eivät syöneet. Lisäksi valmistuskeittiöillä seurattiin, paljonko ruoanvalmistuksessa syntyi syömäkelvotonta biojätettä, kuten kaalinpäitä. Punnitustulokset saatiin 53 koulusta ja 39 päiväkodista. Koululaisia oli mukana kaikkiaan noin 12000 ja päiväkotilapsia 2500. Kampanjaa toteutettiin samanaikaisesti eri puolilla Suomea.

Päiväkotien ruokahävikki haasteena

Hävikkiseurantaviikon aikana koululaiset heittivät 670 kg ruokaa biojätteeseen. Koulukohtaiset erot lautasjätteen määrässä olivat suuret: tähteiden päivittäinen määrä koululaista kohden vaihteli 0-40 gramman välillä.

Päiväkodeissa lautashävikki oli 180 kilogrammaa viikon aikana. Päiväkodista riippuen lapsilta jäi päivittäin ruokaa lautasille 0-50 grammaa. Päiväkodeissa ruokahävikin vähentäminen on haastava tehtävä, koska lapset eivät yleensä itse annostele ruokaa lautasilleen, vaan aikuiset. Eri päiväkotien välillä oli merkittäviä eroja lautasjätteen määrässä.

Seurannan aikana koulujen ruokahävikki ruokailijaa kohden oli hieman pienempää kuin päiväkodeissa. Pienten koulujen oppilaat heittivät vähemmän ruokaa hukkaan kuin isojen koulujen oppilaat. Muutamissa kouluissa on todellinen ruokajäteongelma. Niissä oppilaat heittävät joka päivä keskimäärin lähes 30 grammaa ruokaa biojätteeseen. Käytännössä se on yksi nakki oppilasta kohden, joka päivä.

Lautashävikkipunnitusten tulokset koottiin vertailua varten. Erityisen kiitoksen ansaitsevat koulut, joissa ruokaa ei haaskattu ollenkaan: Kokemäen Lähteenmäen ja Porin Leppäkorven kouluissa ei mennyt yhtään ruokaa roskikseen viikon aikana! Liki kärkeä kirivät Nakkilan Matomäen ja Ruskilan koulut, Lavian yhtenäiskoulu ja Toukarin koulu lähes nollahävikillä. Porissa Lintukodon, Piilitien, Piparmintun ja Uudenkoiviston päiväkodit merkitsivät seurannassaan viiden nollan rivit, eli heiltä ei lautashävikkiä syntynyt ollenkaan seurantaviikolla. Myös Pomarkun päiväkodin esikoululaiset kunnostautuivat, sillä hekin pääsivät nollatulokseen.

Onnekkaimmat päiväkodit ja tähteettömimmät koulut palkitaan osallistumisesta ruokahävikin vastustamiseen jäätelöillä tai karamelleilla, jotka itse Jätevaakku Mustavaris saapuu tarjoilemaan.

Tuloksia käytetään hävikin hyödyntämisen suunnitteluun

Keittiöiden henkilökunta teki ison työn punnitsemalla lasten lautasiltaan jättämät ruoantähteet koko viikon ajan. Näin keittiöt saivat tietoa omasta hävikistään ja mahdollisuuden miettiä syitä siihen sekä keinoja sen pienentämiseksi; ruokahävikkiin ei välttämättä ole aikaisemmin kiinnitetty kovin paljon huomiota. Seudullinen jäteneuvonta ja Ravinnepankki –ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön –hanke hyödyntävät kampanjan tuloksia tulevien hävikkikampanjoiden ja hävikin hyödyntämisen suunnittelussa.


Hakusana