Etusivu > Uutiset > 2015 > 12 > Pori mukana ilmastosopimuksen toteuttamisessa

Pori mukana ilmastosopimuksen toteuttamisessa

(14.12.2015 14:27 Saija Laaksovirta / päivitetty 14.12.2015 14:29)

Pariisin ilmastokokouksessa solmittiin menestyksekkäästi lauantaina 12.12. kaikkia maita sitova ilmastosopimus. Sitoutuminen lähtee kaupunkitasolta, ja myös Pori on valmis talkoisiin päästöjen vähentämiseksi.

Valtiotasolla tehdyt sopimukset sitovat myös yksittäisiä kaupunkeja. Porin kaupungin ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi peräänkuuluttaa paikallistason toimenpiteiden tärkeyttä.

Liikenne-, energia-, jäte- ja hankintaratkaisut ovat konkreettisia esimerkkejä päästöjä aiheuttavista tekijöistä, joihin kaupunki tulee tulevaisuudessa kiinnittämään huomioita yhä enemmän ilmastosopimuksen tiimoilta.

– Kaupungeilla on nyt mahdollisuus toimia innovatiivisina edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen puolesta. Näen Porin kaupungin edelläkävijänä, joka tekee vastuullisia päätöksiä päästöjen vähentämiseksi, kertoo Lankiniemi.

Porin kaupunki toteuttaa omaa ilmasto-ohjelmaansa ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012–2020. Lisäksi keskustelussa on osallistuminen Hinku-kuntaverkkoon lähitulevaisuudessa. Hanke tähtää kohti hiilineutraalia kuntaa ja kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

Sähkökäyttöisyys on tulevaisuutta

Päästöjen vähentäminen vaatii kaupunkitasolla käytännön ratkaisujen järkevää suunnittelua. Kalustoa uusitaan, sähköbussit yleistyvät tulevaisuudessa ja katujenhoitokoneidenkin kohdalla tähdätään sähkökäyttöisyyteen. Päästöt vähenevät ja meluhaitat ovat olemattomia – ilmastonmuutoksen torjumisen ohella lisätään myös asukkaiden viihtyvyyttä kaupungissa.

Lankiniemen mukaan myös jätevesilietteen käsittelyä voitaisiin tehostaa, jolloin lietteestä tehtäisiin biokaasua. Jätehuollon puolella puhutaan nykyään kiertotaloudesta, ja jätekin nähdään paremmin hyödynnettävänä raaka-aineena. Energiatuotannossa tullaan jatkossakin suosimaan uusiutuvia energialähteitä ja pyritään hyödyntämään yhä enenevässä määrin myös aurinko- ja tuulivoimaenergiaa.

Jokainen kaupunkilainen voi omalta osaltaan olla mukana toteuttamassa ilmastosopimusta. Autoilu kannattaa jättää vähemmälle ja suosia ennemmin polkupyörää, sekä julkisia kulkuvälineitä. Kotitalouksissa sekä työpaikoilla on monia energiansäästökohteita, esimerkiksi sähkölaitteet on hyvä sammuttaa yöksi.

kuva Kuva: Antero Saari


Hakusana