Etusivu > Uutiset > 2015 > 12 > Porin seudun kuntakokeilu päättyy vuoden vaihteessa

Porin seudun kuntakokeilu päättyy vuoden vaihteessa

(15.12.2015 16:55 Saija Laaksovirta / päivitetty 15.12.2015 18:37)

Valtioneuvoston alulle panema pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen kärkihanke, kuntakokeilu,
päättyy vuoden vaihteessa.

Kuntakokeilu on saanut aikaan konkreettisia parannuksia. Jokainen kuntakokeilun asiakas on ohjattu polullaan eteenpäin ja asiakaspalvelun tueksi on luotu uusia tietojärjestelmiä. Kuntakokeilun päättyessä tulevaisuudessa siintää mahdollisesti laajennettu kuntakokeilu, joka tarkoittaisi tehostettua jatkoa työttömien työnhaun tukemiseksi.

Selkeiden lukujen määritteleminen työttömyyden vähentämisen osalta on hankalaa, sillä toimijoita ja toimintamalleja on paljon. Porin Kuntakokeilun asiakkaana on ollut yhteensä 2101 henkilöä marraskuuhun 2015 mennessä, ja heistä jokainen on saanut tarvittavaa työllisyysohjausta elämäntilanteeseensa.

Hankekoordinaattori Antti Vuolanteen mukaan paine työllisyyden lisäämiseen tulee valtiolta sakkojärjestelmän mukana. Porin maksulistalla olevat työttömät aiheuttavat Porin kaupungille kuukaudessa 500 000 euron kustannukset. Vuositasolla puhutaan noin kuuden miljoonan menetyksestä. Maksulista ei kuitenkaan ole sama asia, kuin kaikkien pitkäaikaistyöttömien joukko.

Pitkittynyt taantuma on aiheuttanut sen, ettei työpaikkoja synny nettomääräisesti riittävästi, vaikka koulutettuja ja työkokemusta omaavia henkilöitä riittää.

Lisää volyymia kuntouttavaan työtoimintaan

Oleellisimpia asioita kuntakokeilun tiimoilta ovat kuntouttavan työtoiminnan volyymin kasvaminen, työtoiminta-paikkarekisterin luominen, yhteistyön kehittyminen eri viranomaistahojen kesken sekä asiakasohjauksen tehostuminen. Asiakasohjaus jatkuu myös ensi vuonna. Erityistä Porin kuntakokeilussa on valmennusten ja koulutusten sisällyttäminen kuntakokeiluun – tätä ei ole toteutettu missään muualla.

Työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine myöntää, että työttömien koulutuksiin olisi haluttu panostaa enemmän, sillä ammattiin johtavat koulutukset pitkäaikaistyöttömien kohdalla johtavat hyviin tuloksiin. Kuntien on otettava jatkossa yhä enemmän vastuuta työttömien aktivointipolkujen alkuun panemisessa.

Työllisyydenhoidon asiakastietojärjestelmä Arno otetaan käyttöön jatkossa, mikä helpottaa asiakkaiden tietojen käsittelyä eri viranomaisten yhteistyön tiimoilta. Asiakasohjausta suunnitellaan nyt yhdessä aiempaa paremmin muun muassa TE-toimiston, ELY-keskuksen ja kunnan aikuissosiaalityön kanssa. Myös kuntien työtoimintapaikat on nyt kerätty yhteiseen paikkarekisteriin.

Pääkehitysajatuksia kokeilulle olivat muun muassa kuntouttavan työtoiminnan monipuolistaminen, palveluohjauskoulutus, sekä työpankki- ja yritysyhteistyötoiminta. Hankkeen aikana painopisteet kääntyivät kuitenkin yhä enemmän jatkuneen taantuman takia työttömyyden vähentämiseen.

kuva Kuva: Saija Laaksovirta


Hakusana