Etusivu > Uutiset > 2015 > 12 > Työllisyysohjelma nostaa esiin sosiaaliset kriteerit

Työllisyysohjelma nostaa esiin sosiaaliset kriteerit

(01.12.2015 16:04 Saija Laaksovirta / päivitetty 01.12.2015 16:04)

Työllisyysohjelman toteuttamiseen ja työllistämiseen liittyvät tehostetut toimenpiteet hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 30.11.2015. Esitetyt toimenpiteet vahvistettiin kaikkia hallintokuntia sitovaksi, sillä työllisyysvastuu kuuluu kaikille. Tavoitteena on saada aikaan selkeä työllisyydenhoidon kokonaisuus.

Uutena näkökulmana työllisyysohjelmaan suunnitellaan sosiaalisten kriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa. Esimerkiksi ostopalveluja kilpailutettaessa voitaisiin määrittää työllistäminen yhdeksi sosiaaliseksi kriteeriksi. Näin muun muassa hallintokuntiin saataisiin työvoimaa työllistettyjen tai kuntouttavan työtoiminnan parista. Espoossa sosiaalisten kriteerien käyttö on todettu toimivaksi työllisyydenhoidossa ja Porissa halutaan nyt myös tavoitella samaa toimintamallia.

– Sosiaalisten kriteerien käyttö on mielenkiintoinen lähestymistapa työllisyydenhoitoon, jota toivomme voitavan hyödyntää jatkossa, kertoo Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aro.

Tehostavat toimenpiteet käyttöön

Työllisyystilanne on heikentynyt nopeasti ja työllisyysasiat ovat nyt esillä. Porin kaupungin työllisyysohjelma 2015–2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 31.8.2015. Työllisyysohjelmassa on määritelty työllisyyden edistämisen kärkitavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot.

Porin kaupungin työllisyysohjelma jalkautetaan työllisyyden edistämisen kannalta keskeisiin hallintokuntiin kuten perusturvaan, tekniseen toimeen, vapaa-aikatoimeen tai sivistystoimeen ja liikelaitoksiin. Porin kaupunki kutsuu myös työllisyyden edistämisen kannalta keskeiset kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin palveluntuottajat yhteiseen keskustelu- ja kehittämistilaisuuteen 11.12.2015.

Vuoden 2016 talousarvioon sisällytetyillä työllisyyden toimenpiteillä tuetaan kaupungin yleistä työllisyyskehitystä ja vaikutetaan erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähenemiseen sekä asiakkaiden elämänlaadun paranemiseen.

Porin työllisyydenhoito on organisoitu työllisyysyksikön, Porin perusturvan ja monialaisen yhteispalvelun (TYP) vastuulle.


Hakusana