Etusivu > Uutiset > 2016 > 01 > Valtaosa sähköstä peräisin uusiutuvista polttoaineista

Valtaosa sähköstä peräisin uusiutuvista polttoaineista

(20.01.2016 10:59 Marleena Lammikko / päivitetty 20.01.2016 10:59)

Uusiutuvien osuus Pori Energian sähkön tuotannossa ja sähkön myynnissä kasvoi voimakkaasti vuoden 2015 aikana.

Edellisvuoden aikana hankittu vesivoiman lisäys, kasvanut tuulivoimatuotanto ja yhteistuotannossa käytetyn puupolttoaineen osuus, kasvattivat uusiutuvien polttoaineiden määrän sähköntuotannossa 68,3 prosenttiin, jossa on kasvua edellisvuoteen verrattuna 12,1 prosenttia. Myös sähkönmyynnissä kasvoi uusiutuvien osuus kun kaikki kotitalouksille ja muille pienasiakkaille myytävä sähkö on toimitettu uusiutuvilla tuotettuna 1.1.2015 alkaen.

Sähkön kulutus pieneni lämpimien kelien takia

Sähkönmyynti vuonna 2015 oli 1 526 miljoonaa kilowattituntia. Myynnin kokonaismäärä väheni edellisvuoteen nähden 54 milj. kilowattituntia eli noin 3,4 prosenttia. Määrän väheneminen johtui normaalia lämpimämmästä vuodesta, huonosta taloustilanteesta johtuvasta yritysmyynnin vähenemisestä sekä kotitalousasiakkaiden määrän alenemisesta.

Vesivoimatuotannon määrä kasvussa

Viime vuonna sähkön kokonaishankinnasta tuotettiin omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla yhteensä 34,1 prosenttia. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun osuus kasvoi edellisvuoteen nähden. Merkittävimpänä kasvussa oli vesivoimatuotannon määrä, joka kasvoi edellisvuoteen verrattuna 82 prosenttia ja sen osuus hankinnasta oli 14,3 prosenttia. Myös tuulivoimatuotanto kasvoi edellisvuoteen nähden 46 prosenttia. Yhteistuotantolaitosten kokonaistuotanto oli 231 milj. kilowattituntia, jääden edellisvuoden tuotantomäärää 11 prosenttia pienemmäksi. Ero johtui poikkeuksellisen lämpimästä vuodesta. Pörssistä hankitun sähkön osuus oli noin 65,8 %.

Sähkön käyttöpaikkoja lisää

Sähkön loppukäyttäjille siirretty sähkön kokonaismäärä Pori Energia Sähköverkot Oy:n verkossa vuonna 2015 oli 1 087 milj. kilovattituntia, joka oli noin 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Siirtomäärän pieneneminen johtui pääasiassa normaalia leudoimmista talvikuukausista. Jakelualueen voimalaitoksilta sähköä siirrettiin verkkoon yhteensä 541 milj. kilowattituntia. Lisäksi muille verkonhaltijoille sähköä siirrettiin yhteensä 171 milj. kilowattituntia.

Sähköverkkoon tilattiin vuoden aikana 96 uutta sähköliittymää ja vanhoja liittymiä suurennettiin 58 liittymän osalta. Sähkön käyttöpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana 1104 kappaleella.

Vuoden 2015 osalta Pori Energia Sähköverkkojen verkoston käyttövarmuuden parantamiseen tähtäävät investoinnit jatkuivat vahvoina. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Kaanaan sähköaseman täydelliseen uudistamiseen sekä ikääntyneen ilmajohtoverkon vaihtamiseen maakaapelointina toteutettuun säävarmaan sähköverkkoon.


Hakusana