Etusivu > Uutiset > 2016 > 02 > Kaupungin ja valtion välistä tulvasuojelun sopimustilannetta päivitetään

Kaupungin ja valtion välistä tulvasuojelun sopimustilannetta päivitetään

(22.02.2016 13:54 Piia Uusi-Laurila / päivitetty 22.02.2016 14:04)

Porin tulvasuojeluhanketta ollaan oleellisesti laajentamassa, ja tulvasuojelun piiriin otetaan mukaan uusia alueita. Porin kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen välisiä sopimuksia tarkistetaan ja asia esitellään kaupunginvaltuuston päätettäväksi lähiviikkoina.

Porissa on kaksi merkittävää tulvalle altista aluekokonaisuutta, jotka eivät ole patojen suojassa. Nämä alueet ovat:
- Sunniemi sekä rautatien idänpuoleinen osa Isojoenrantaa; tulvavaara-alueella on nyt n. 250 pientaloasuntoa
- Suntinojan seutu eli Tikkulan ja Ulasoorin kaupunginosat sekä Rantakulman alue; tulvavaara-alueella on teollisuutta, liikeyrityksiä ja asuntoja, valtateiden 2 ja 8 risteysalue sekä satamarata.

Alueiden tulvasuojelu päätettiin hoitaa kuntoon ns. kekkostulvan eli talven 1974-1975 tulvan jälkeen 1980-luvulla, mutta työ jäi tekemättä. Porin nykyisen tulvasuojeluhankkeen puitteissa on sovittu Porin kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kesken, että mainitut työt toteutetaan lähivuosina osana em. tulvasuojeluhanketta.

Uusia tulvasuojelukohteita koskeva yhteistyösopimus kaupungin ja valtion kesken on valmisteltu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Sopimus käsitellään kaupungin puolella teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa sekä esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Vanha olemassa olevien patojen peruskorjausta ja kunnossapitoruoppausta koskeva yhteistyösopimus on edelleen voimassa.

Vanhaan sopimukseen kuuluvat:
- Kokemäenjoen rannalla olevien tulvapatojen peruskorjaus
- kunnossapitoruoppaus joen haarautumisalueella Porinsillan alavirran puolella
- Pihlavanlahden sivu-uomien niitot ja pintaruoppaukset
- uutena hankkeena Kahaluodon eristysojan reunapadon peruskorjaus; pato suojelee Luotsinmäen jätevedenpuhdistamoa ja Hyvelän sähköasemaa
- uutena hankkeena Huvilajuovan yläpään kunnossapitoruoppaus; uoma on käytännössä tukkeutunut yläpäästään, eikä vesi vaihdu kunnolla.Hakusana