Etusivu > Uutiset > 2016 > 03 > Nyt myös yritykset voivat hakea Pori-lisää työntekijän palkkaukseen

Nyt myös yritykset voivat hakea Pori-lisää työntekijän palkkaukseen

(30.03.2016 08:54 Riikka Kaukosalmi / päivitetty 30.03.2016 08:54)

Porin kaupungin myöntämä Pori-lisä on ollut saatavilla järjestöille ja säätiöille jo useamman vuoden. Vuoden 2016 alusta Pori-lisää voivat hakea myös yritykset.

kuva Kuva nuorten työpajalta. Kuvaaja: Paula Lahti.

Porin kaupunki tukee yrityksiä niiden palkatessa porilaisia palkkatukeen oikeutettuja alle 25-vuotiaita tai vastavalmistuneita alle 30-vuotiaita työttömiä. Yrityksille maksetaan Pori-lisää maksimissaan 15 % palkkauskustannuksista, enintään kuitenkin 400 € kuukaudessa. Tuki on maksimissaan 50 % palkkauskustannuksista yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston myöntämän palkkatuen kanssa. Tukea maksetaan korkeintaan yhdeksän kuukauden ajan työllistettyä kohden.

Tuen hakemisen vaiheet


1) Palkkatuen hakeminen TE-toimistolta

Pori-lisän saamisen yksi ehto on myönteinen palkkatukipäätös TE-toimistolta. Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota voidaan myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen, myös oppisopimuskoulutukseen. Huomioitavaa on, että työsuhde johon palkkatukea haetaan, ei saa alkaa ennen kuin päätös tuesta on tehty. Kaikissa tapauksissa TE-toimistossa edellytetään kohtuullista käsittelyaikaa eli 10 vuorokautta. Päätös tehdään kuitenkin viipymättä eli nopeimmassa tapauksessa samana päivänä.

Yritykset voivat hakea palkkatukea TE-toimistolta verkkolomakkeella tai perinteisellä paperilomakkeella.
- Pääsääntöisesti hakemukseen ei tarvita mitään liitteitä. TE-toimisto tarkistaa tiedot verottajalta, josta tieto saadaan seuraavana arkipäivänä sekä kaupparekisteristä. Joissain poikkeustilanteissa saatetaan tarvita liitteitä esimerkiksi verotukseen liittyen, kuten vaikkapa verovelkojen maksusuunnitelma. Lomakkeet ovat mielestäni helppoja ja nopeita täyttää, pääosiltaan rasti ruutuun –systeemillä pärjää. Toki esimerkiksi palkkauskustannusten tarkat euromäärät joskus aiheuttavat hieman vaivaa lomakkeen täyttäjälle, kertoo Satakunnan työ- ja elinkeinotoimiston työllisyyden hoidon vastaava asiantuntija Matti Pynnä.

Apua ja neuvoja palkkatukiasioissa annetaan Yritys-Suomi –puhelinpalvelussa ja SatakunnanTE-toimiston yrityspalvelussa puh. 0295 045 010, ma - pe klo 9 - 16.15.

kuva Kuva nuorten työpajalta. Kuvaaja: Paula Lahti.

2) Pori-lisän hakeminen Porin kaupungin työllisyysyksiköstä

Pori-lisän saamisen edellytyksenä on että yritys palkkaa porilaisen alle 25-vuotiaan nuoren tai alle 30-vuotiaan vastavalmistuneen nuoren. Palkattavalla on oltava myönteinen palkkatukipäätös eli palkkatukioikeus, joka haetaan TE-toimistosta. Työllistettävällä on järjestetty riittävä työnohjaus ja palkattavan työaika on oltava vähintään 30 tuntia viikossa.

- Pori-lisää haetaan Porin kaupungin työllisyysyksiköstä yhden sivun pituisella lomakkeella. Lomake voidaan tarvittaessa myös noutaa työllisyysyksiköstä. Hakemuksen voi lähettää postitse tai skannaamalla täytetty hakemus sähköpostin liitetiedostoksi. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä ja kopio työsopimuksesta, kertoo Porin kaupungin työllisyyssihteeri Johanna Koskela.

Pori-lisän hakemusten käsittely kestää noin 1-2 viikkoa, jonka jälkeen päätös tulee postitse yritykselle. Myönteisen päätöksen jälkeen Pori-lisä pyritään maksamaan työsuhteen alkamisen alussa. Mikäli yritys palkkaa kerralla monta työntekijää, tuki maksetaan kahdessa erässä.

Pori-lisään liittyviin kysymyksiin saadaan apua työllisyysyksiköstä, työllisyyden hoidon päälliköltä Juha Laineelta p. 044 701 1048 tai työllisyyssihteeri Johanna Koskelalta p. 044 701 1050.

Löydät Pori-lisän hakulomakkeen ja lisätietoja Pori-lisästä, täältä.


Hakusana