Etusivu > Uutiset > 2016 > 03 > Yhteinen kokoelmakeskus Porin museoille ensi vuonna

Yhteinen kokoelmakeskus Porin museoille ensi vuonna

(08.03.2016 09:39 Timo Rantanen / päivitetty 08.03.2016 14:25)


Satakunnan Museon ja Porin taidemuseon kokoelmille tarkoitettuihin varastotiloihin tulee muutoksia ensi vuonna.

Porin taidemuseon, Satakunnan Museon ja Rosenlew-museon nykyiset varastotilat alkavat käydä ahtaaksi ja ovatkin osittain täynnä. Museoiden esineistöä joudutaan tällä hetkellä varastoimaan jopa käytävillä. Varasto-olosuhteista löytyy myös muitakin puutteita, kuten esineistön säilymisen kannalta tärkeä kosteuden säätelyn puuttuminen.

– Varastotilanteen ratkaiseminen on välttämätöntä, jotta Porin kaupunki voi täyttää sille museolaissa asetetut velvoitteet, Porin taidemuseon museonjohtaja Esko Nummelin toteaa.

Viime syksynä Porin kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin aloittaa asteittain etenevä hanke uusien varastotilojen tarjouskilpailusta. Tarjouskilpailu suoritetaan neuvottelumenetelmällä. Neuvotteluun hyväksyttyjen toimittajien kanssa neuvotellaan tilaratkaisusta, josta pyydetään tarjoukset. Vuokratilojen kilpailutus aloitettiin tämän vuoden helmikuussa ja se päättyy toukokuun lopussa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hankitaan noin 3500 neliömetrin laajuiset tilat vuoden 2017 aikana ja toisessa vaiheessa tarvittavat lisätilat vuonna 2020. Museoiden erillään olevien varastojen lähes kaikki esineistö tullaan siirtämään yhteiseen kokoelmakeskukseen.


Kokoelmat kertyvät museoille eri tavoin

– Satakunnan Museon kokoelmat karttuvat nykyisin yksinomaan lahjoituksina. Esineitä lahjoittavat pääasiassa porilaiset ja satakuntalaiset yksityishenkilöt. Ihmiset ymmärtävät lahjoittamansa esineen kulttuurishistoriallisen arvon. Heille on tärkeää muiston ja perinnön säilyminen sekä se, että muut pääsevät tutustumaan esineeseen näyttelyissämme, Satakunnan Museon museonjohtaja Juhani Ruohonen kertoo.

Satakunnan Museo kuitenkin aina päättää itse, ottaako lahjoituksen vastaan ja toimii oman kokoelmaohjelmansa mukaisesti. Satakunnan Museon tehtävänä on tallentaa nimenomaan porilaista ja satakuntalaista kulttuuriperintöä.

– Porin taidemuseo kartuttaa taidekokoelmiaan ostoin. Museokokoelman kartuttamisen kriteerit painottavat taidehistoriallisia ja tutkimuksellisia näkökulmia. Virastoihin sijoitetun kaupungin kokoelman osalta sisällölliset ja laadulliset vaatimukset ovat samalla tavoin tiukat. Tämän lisäksi säilytysolosuhteiden asettamat ehdot tulee huomioida. Jokainen hankinta ja kokoelmien täydentämistoimenpide arvioidaan sisällöllisesti suhteessa maamme taidemuseoiden taidekokoelmien kokonaiskuvaan, Nummelin kertoo.

– Porin taidemuseon osalta museovarastojen tilanne on tällä hetkellä kriittinen. Yksityisen yrityksen omistuksessa olevien varastojen omistaja irtisanoi vuokrasopimuksen tämän vuoden alussa. Näihin tiloihin on sijoitettu 85 prosenttia Porin taidemuseon taidevarallisuudesta. Irtisanomisajan päätyttyä taidevarallisuus on täysin vailla sijoituspaikkaa, Nummelin lisää.


Kuva: Porin kaupunki/ Timo Rantanen

kuva Porin taidemuseo toimii vuonna 1860 valmistuneessa Pakkahuoneessa Porin Etelärannassa

Hakusana