Etusivu > Uutiset > 2016 > 04 > Ilmanlaatu paranee Porin seudulla

Ilmanlaatu paranee Porin seudulla

(18.04.2016 16:19 Timo Rantanen / päivitetty 18.04.2016 16:23)
kuva


Porin seudun kunnat ja teollisuuslaitokset tekevät yhteistyötä ilmanlaadun tarkkailussa ja ilman kautta leviävien päästöjen vaikutusten arvioinnissa.

Yhteistyön tuloksina on julkaistu mittaustulokset ilmanlaadusta ja bioindikaattoritutkimus pitkän aikavälin muutoksista luonnossa. Porin alueella tutkittiin ilman epäpuhtauksien vaikutusta ilmanlaatuun bioindikaattorien avulla vuosina 2014–2015.

Bioindikaattorit ovat luonnossa kasvavia ilmentäjälajeja, jotka reagoivat ihmistoimintaan mitattavissa olevalla tavalla. Tutkimuksessa bioindikaattoreina käytettiin mäntyjen runkojäkälien kuntoa ja lajien esiintymistä, seinäsammalen metallipitoisuuksia ja neulasten ravinnealkuainepitoisuuksia sekä mäntyjen elinvoimaisuutta.

Tutkimus paljastaa, että lupavelvollisten teollisuus- ja energiantuotantolaitosten sekä liikenteen rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöt ovat pienentyneet koko 2000-luvun. Päästöjen pieneneminen näkyi etenkin sammalten metallipitoisuuksien pienenemisenä.

Tulosten perusteella Porin alueen ilmanlaatu vaikuttaa parantuneen. Jäkälätunnuksista osa oli parantunut ja osa samalla tasolla vuoden 2007 tutkimuksen kanssa. Neulasten alkuainepitoisuudet ja mäntyjen elinvoimaisuus kuvasivat osin metsien luontaisia tekijöitä, osin päästölähteitä.

Päästölähteiden läheisyydessä epäpuhtauksia

Ilman epäpuhtauksien vaikutukset bioindikaattoreihin olivat selvästi havaittavissa voimakkaimmin kuormitetuilla alueilla Porin läpi neljänä suuhaarana virtaavan Kokemäenjoen varressa. Vähemmän kuormitetuilla alueilla vaikutukset olivat lievempiä.

Ilman epäpuhtauksille herkkien lajien esiintymisestä kertova ilmanpuhtausindeksi oli heikompi, sormipaisukarvejäkälä vaurioituneempaa ja sammalten metallipitoisuudet suurempia päästölähteiden läheisyydessä.

Porin keskustassa runsas liikenne ja katupöly tekivät ilmanlaadusta vuonna 2015 huonomman kuin esimerkiksi Harjavallassa. Porissa ilmanlaatu oli useimmiten tyydyttävä tai välttävä.

Mittaustulokset ohjataan Porin kaupungin ympäristövirastoon ja edelleen Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaaliin. Vuoden 2015 ilmanlaadusta ja uusimmasta bioindikaattoritutkimuksesta kertovat raportit löytyvät tästä.

Kuva: Porin kaupunki/Timo Rantanen


Hakusana