Etusivu > Uutiset > 2016 > 04 > Porin perusturvakeskus pienentää hoitajamitoitusta

Porin perusturvakeskus pienentää hoitajamitoitusta

(14.04.2016 12:35 Salla Rajala / päivitetty 14.04.2016 12:35)

Porin perusturvakeskus laskee hoitajien määrää vanhusten ympärivuokautisen hoidon yksiköissä ja sairaaloiden osastoilla. Uusi hoitajien vähimmäismäärä vanhuspalveluissa on 0,55 ja kuntoutus- ja sairaalapalveluissa 0,70 asiakasta kohden. Muutos perustuu perusturvan johtoryhmän kokouksessaan 12. huhtikuuta tekemään päätökseen.

Osana perusturvan talouden sopeuttamistoimenpiteitä vanhuspalveluiden hoitajamitoitusta lasketaan nykyisestä 0,65:sta 0,10:llä hoidettavaa kohden. Kuntoutus- ja sairaalapalveluissa henkilöstömitoitus alenee 0,84:sta 0,14:llä.

Muutos koskee tehostettua palveluasumista, vanhainkoteja, pitkäaikaishoidon osastoja, ryhmäasumista sekä kuntoutus- ja sairaalapalveluiden osastoja. Uudet henkilöstömitoitukset otetaan tavoitteeksi heti, jotta ne saadaan toteutettua mahdollisimman pian vuoden 2016 aikana.

Porin kaupunki harjoittaa pehmeää henkilöstöpolitiikkaa, eikä hoitajamitoituksen alentaminen merkitse henkilöstön irtisanomista tai lomauttamista. Vähennykset toteutetaan siten, että eläköitymisten tai muun poistuman takia vapautuneita työsuhteita ei täytetä. Uudet henkilöstömitoitukset toteutetaan sisäisin siirroin jakamalla henkilöstö tasaisesti eri osastoille ja yksiköihin siten, ettei hoidon ja hoivan laatu kärsi.

Sosiaali- ja terveysministeriön hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi annetun laatusuosituksen mukaan minimimitoitus tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa on 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa minimimitoitus on 0,60–0,70 työntekijää asiakasta kohden.

Vanhuspalvelulakia säädettäessä oli esillä, että vähimmäismitoitusta koskeva suositus 0,5 vanhusta kirjattaisiin lakiin, mitä ei kuitenkaan tehty. Nyttemmin on ollut esillä laatusuosituksen muuttaminen siten, että hoitajien ehdoton vähimmäismäärä olisi 0,4 hoitajaa vanhusta kohden.

Sairaalapalvelujen osastoilla järjestetään kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa, josta valtakunnallista suositusta ei ole.


Hakusana