Etusivu > Uutiset > 2016 > 04 > Sosiaalityöntekijänä voi toimia vain koulutuksen saanut henkilö

Sosiaalityöntekijänä voi toimia vain koulutuksen saanut henkilö

(27.04.2016 10:53 Timo Rantanen / päivitetty 27.04.2016 10:53)

Maaliskuussa voimaan astuneen lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon.

Sosiaalityössä joudutaan puuttumaan ihmisten itsemääräämisoikeuksiin, minkä vuoksi on asiakkaan ja työntekijän näkökulmasta tärkeää, että vastuuta ja julkista valtaa käyttää tehtävää asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö.

– Työnantaja ja asiakkaat voivat jatkossa tarkistaa Valviran rekisteristä työntekijän ammattipätevyyden. Mikäli asiakas saa osakseen kohtelua tai palvelua, minkä perusteella on syytä epäillä työntekijän ammattitaitoa, voi hän saattaa asian Valviran tietoon mahdollisia valvontatoimenpiteitä varten, kertoo palvelussuhdepäällikkö Kaisa Harjunpää.

Tähän saakka sosiaalityöntekijänä on voinut tilapäisesti toimia myös henkilö, jolla ei ole sosiaalityöntekijän koulutusta. Sosiaalityöntekijän, sosionomin (AMK) ja geronomin (AMK) koulutuksen suorittaneiden tulee hakea lääkärien ja sairaanhoitajien tavoin ammatinharjoittamisoikeutta työskennelläkseen sosiaalihuollon palveluissa.

– Meillä on ollut sosiaalityön opiskelijoita sijaisina ja on yhä, tämän laki sallii. Myös muutamia sosionomeja on ollut lyhytaikaisesti sijaisina, mutta heitä ei enää jatkossa voi olla, kertoo sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen.

Maaliskuusta lähtien virkaan on voinut palkata vain pätevän sosiaalityöntekijän, ja viran sijaisuuteen joko pätevän sosiaalityöntekijän tai sosiaalityön opiskelijan, joka on suorittanut sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun.

– Viime vuosina meillä on ollut hyvin hakijoita sosiaalityöntekijöiden virkoihin ja myös kokoaikaisiin sijaisuuksiin. Vaihtuvuus eri sosiaalityön alueilla vaihtelee, saatavuus on parantunut Porin yliopistokeskuksen myötä, sanoo Levonen.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tulee itse hakea joko laillistusta, jolloin he toimivat nimikkeillä sosiaalityöntekijä, sosionomi tai geronomi, tai vastaavasti nimikesuojausta, jolloin henkilö voi toimia lähihoitajana. Tehtävissä jo aiemmin toimineilla on mahdollisuus toimia ilman laillistusta tai nimikesuojausta enintään vuoden 2017 loppuun.


Hakusana