Etusivu > Uutiset > 2016 > 04 > Toiminnan uudistaminen muuttaa toimintatapoja, johtamista ja prosesseja

Toiminnan uudistaminen muuttaa toimintatapoja, johtamista ja prosesseja

(25.04.2016 18:34 Salla Rajala / päivitetty 25.04.2016 18:51)

Porin perusturvakeskuksen toiminnan uudistaminen muuttaa Porissa, Ulvilassa ja Merikarvialla tuotettavien sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatapoja, johtamista ja prosesseja. Tulevaisuudessa yhteistoiminta-alueen asukkaiden palvelujen keskiössä ovat hyvinvointikeskukset, perhekeskukset ja kohderyhmäkohtaiset palvelukeskukset.

Perusturvajohtaja Terttu Nordmanin mukaan muutoksen läpivieminen edellyttää laaja-alaista uudistamista: kokonaisvaltaista asiakastarpeen tunnistamista, innovatiivisuutta, uudenlaista organisaatiokulttuuria sekä tietoon pohjautuvaa johtamista.

– Sekä johto että henkilöstö haluavat uudistamista. Työtä muutoksen eteen on tehty koko viime vuosi. Tulokset alkavat näkyä kuntalaisille tämän kevään aikana.

Katse asiakkaassa

Uudenlainen, asiakkaasta lähtevä ajattelu mahdollistaa jatkossa sujuvammat palveluketjut ja paremmin kohdennetun palvelun. Tämän odotetaan tuovan myös taloudellisia säästöjä.

– Kiinnitämme entistä enemmän huomiota asiakkaaksi tuloon, paljon palveluja tarvitsevien tukeen sekä riskiryhmien etsimiseen ja tunnistamiseen, Nordman sanoo.

Näkökulman lisäksi tarkastetaan toimintatapoja ja rakenteita. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hallintoa varten perustettujen lähipalvelualueiden määrä vähenee neljästä kolmeen ja eri ammattiryhmien vastuujakoa mietitään uudelleen. Samalla lähipalvelualueista tulee hyvinvointialueita.

– Jatkossa esimerkiksi sairaanhoitajat ja fysioterapeutit voivat vastaanottaa potilaita ilman, että he käyvät ensin lääkärillä. Heillä on kuitenkin mahdollisuus konsultoida päivystävää lääkäriä ja tarvittaessa soittaa hänet paikalle, Nordman kertoo.

Uusia palvelumuotoja suunniteltaessa on käytetty viime vuonna toteutettuja asiakas-, henkilöstö- ja luottamushenkilökyselyjä.

– Asiakkaiden osallisuuteen ja osallistumismahdollisuuksien parantamiseen tullaan kiinnittämään myös tulevaisuudessa huomiota ja kerättyä palautetta hyödyntämään jatkosuunnittelussa.

Laajat hyvinvointikeskukset

Ensimmäinen laajan palvelun hyvinvointikeskus aloittaa toimintansa Länsi-Porissa Maantiekadulla kesäkuussa 2016 ja kaksi seuraavaa syyskuussa Pohjois-Porissa Siltapuistokadulla ja Itä-Porissa Herralahdenraitilla.

– Otavankadulla Keski-Porin lähipalvelukeskuksessa aikaisemmin asioineet porilaiset siirtyvät Puuvillassa toimivan Pohjois-Porin hyvinvointikeskuksen asiakkaiksi. Heikennyksiä palveluihin muutos ei tuo. Päinvastoin, tulemme lisäämään kello 18 asti jatkuvaa iltavastaanottoa kaikissa hyvinvointikeskuksissa ja kehitämme lisäksi sähköisiä asiointipalveluita. Hyvinvointikeskuksista on myös tarkoitus jalkautua asiakkaiden luokse. Tämä tarkoittaa esimerkiksi alle kouluikäisten terveystarkastusten toteuttamista päiväkodeissa sekä kotikäyntejä tietyille asiakasryhmille.

Hyvinvointikeskukset tarjoavat lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalveluja, psykiatria- ja päihdepalveluja, aikuisten kuntoutuspalveluja, ikääntyneiden palveluohjausta, nuorten ja aikuisten sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palveluja sekä laboratoriopalveluja.

Tukea kasvatustehtävään

Hyvinvointikeskusten yhteyteen tulevat perhekeskukset yhdistävät kouluikäisten lasten palvelut toiminnalliseksi monialaiseksi palvelukokonaisuudeksi. Ne tarjoavat lapsen kehityksen mukaista toimintaa pitäen sisällään muun muassa neuvolan, puheterapian, fysioterapian ja lastensuojelun palvelut sekä perheneuvola- ja kotipalvelut. Lisäksi erityispalveluita tarvitsevien lasten vanhempien kasvatustehtävää tukemaan kootaan erityistarpeisiin erikoistunut keskitetty perhekeskus.

Kohderyhmäkohtaisista palvelukeskuksista Nordman nostaa esiin ikäihmisten palvelukeskuksen.

– Viikkarin Valkama Porin keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella, tarjoaa jo nyt saman katon alla eri palveluita ikääntyneille.

kuva Perusturvajohtaja Terttu Nordman ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mari Kaunistola esittelivät Porin perusturvakeskuksen tilannetta kaupunginvaltuustolle maanantaina 25. huhtikuuta. Kuva: Porin kaupunki/Salla Rajala.


Hakusana