Etusivu > Uutiset > 2016 > 04 > Millaista ilmaa hengitämme Porin seudulla?

Millaista ilmaa hengitämme Porin seudulla?

(13.04.2016 14:56 Merika Lanne / päivitetty 13.04.2016 15:30 Timo Rantanen)

Avoin yleisöluento vuoden 2015 ilmanlaadusta ja bioindikaattoritutkimuksen tuloksista torstaina 14.4. klo 13 Porin kaupungintalolla.

Harjavalta-Pori seudun kunnat ja suurimmat teollisuuslaitokset ovat teettäneet valtakunnallisestikin merkittävän ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksen Nab Labs Oy:llä. Bioindikaattoritutkimukset kuvaavat ympäristön tilassa tapahtuvia muutoksia pitkällä aikavälillä. Tutkimuksella 2014–2015 selvitettiin ilman kautta leviävien epäpuhtauksien vaikutuksia metsäympäristössä. Tutkimuksessa selvitettiin männyn elinvoimaisuutta ja runkojäkäliä, sekä neulasten ja seinäsammalen alkuainepitoisuuksia 107:llä havaintopaikalla.

Teollisuuden, energiantuotannon ja liikenteen päästöt ovat yleisimmät ilman laatua heikentävät tekijät Harjavalta – Porin seudun metsissä. Seudun ilmanlaadun vaikutuksia metsäympäristössä on seurattu bioindikaattoritutkimuksilla 90-luvulta lähtien.

Tutkijat Henna Toivanen ja Janne Ruuth kertovat bioindikaattorien käyttämisestä Harjavalta-Porin seudun ilmanlaadun tutkimisessa ja saaduista tuloksista. Tuloksista on valmistunut lähes satasivuinen raportti, jossa arvioidaan ilman saasteiden vaikutusta ympäristön tilaan.

Ilmansuojeluinsinööri Jari Lampinen kertoo ilmanlaadun jatkuvasta mittaamisesta ja vuoden 2015 tuloksista. Mittausasemia on Harjavallassa, Porissa ja Raumalla yhteensä kahdeksan, joista viisi mittaa ilman epäpuhtauksia ja kolme vallitsevaa säätä. Aiemmin mittaukset on tehty erillisinä Harjavallassa ja Porissa, mutta vuonna 2014 solmittiin yhteistyösopimus jonka mukaan mittaustoiminnasta vastaa Porin kaupungin ympäristövirasto. Mittaustulokset kerätään Porin kaupungin ympäristöviraston tietojärjestelmään josta ne välitetään edelleen Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaaliin. Tulokset kootaan vuosittain julkaistavaan ilmanlaaturaporttiin.

Tulosten julkistaminen tapahtuu torstaina 14.4.2016 klo 13 avoimena yleisötilaisuutena Porin kaupungintalolla os. Hallituskatu 9, III kerros, valtuustosali, Pori

Bioindikaattoritutkimustulosten esittely

ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi, Porin kaupunki

tutkijat Henna Toivanen ja Janne Ruuth, Nab Labs Oy

Harjavalta- Pori ilmanlaatumittausten tulosten 2015 esittely

ilmansuojeluinsinööri Jari Lampinen Porin kaupunki ympäristövirasto

Kahvitarjoilu

Lämpimästi tervetuloa!

ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi


Hakusana