Etusivu > Uutiset > 2016 > 04 > Työttömyyttä pyritään vähentämään työllisyyden hoidon mallilla

Työttömyyttä pyritään vähentämään työllisyyden hoidon mallilla

(08.04.2016 11:30 Timo Rantanen / päivitetty 08.04.2016 11:30)

Porin kaupunki on linjannut työllisyysohjelman vuosiksi 2015-2025. Sen tavoitteena on saada pitkään työttömänä olevat pois passiivityöttömyydestä sekä sujuvoittaa asiakasohjausta.

– Sosiaaliohjaajien asiakasmäärätavoitteita ja omaohjaajamallia kehitetään, kuntouttavan työtoiminnan tarpeita ja paikkoja selvitetään, työpaikkavalmentajat saavat kannustusta ja koulutusta. Lisäksi hoidon vastuulääkäri- ja terveydenhoitajamallia kehitetään ja työttömien työllistymistä yksityisiin yrityksiin tuetaan Pori-lisän avulla, kuvailee mallin parissa työskennellyt Antti Vuolanne.

Yksi vaihtoehto on työttömien terveystarkastukset, joiden avulla selvitetään työkykyä. Henkilö voidaan tarvittaessa siirtää sairauslomalle tai edelleen työkyvyttömyys- tai muulle eläkkeelle.

– Terveydentilan ja työkyvyn selvittäminen on asiakkaan etu. Kortistoon jääminen, ilman todellista mahdollisuutta työllistyä, jättää asiakkaan vuosikausiksi syrjään. Tarkoituksena on varmistaa, että asiakas saa tarvitsemaansa palvelua, sanoo Vuolanne.

Porin perusturvakeskuksen Itä-Porin lähipalvelukeskuksessa on lokakuusta alkaen tehty tehostetusti työttömien terveystarkastuksia. Terveydenhoitaja tekee tarkastuksen ja sosiaalityöntekijä ja lääkäri arvioivat lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia. Sosiaalityöntekijä voi olla aloitteellinen muun muassa sosiaalityön ja vammaispalveluiden piiriin hakeutumisessa, jos asiakkaalla on tarvetta. Esimerkiksi kehitysvammainen voidaan saattaa ensin eläkkeelle ja sitten päivä- ja avotyötoimintaan.

– Keskitetyillä laajemmilla tarkastuksilla ja yhteistyöllä pyritään siihen, että työttömän terveydentila tulisi tarkastettua, mahdollinen hoito- ja kuntoutustarve todettua ja ohjaus tarpeen mukaiseen palveluun tehtyä, kertoo sosiaalityöntekijä Maria Vanhatalo.

Asiakas ohjataan tarvittaessa pois työnhausta esimerkiksi sairauslomalle tai tuetaan työnhakua ja ammatillisia suunnitelmia. Sosiaalityöntekijä avustaa tarvittaessa hakemusten teossa ja on lääkärin työparina moniammatillisessa asiakastapaamisessa.

– Sosiaalityöntekijä pyrkii vaikuttamaan siihen, että asiakkaalle muodostuisi yksi tavoitteellinen suunnitelma, jonka kautta hän pääsisi joko takaisin työelämään tai sieltä pois, toteaa Vanhatalo.


Hakusana