Etusivu > Uutiset > 2016 > 05 > Kallelan erityiskoulun lakkauttaminen suunnitteilla

Kallelan erityiskoulun lakkauttaminen suunnitteilla

(10.05.2016 09:17 Saija Laaksovirta / päivitetty 10.05.2016 09:31)

Koulun lakkauttaminen mahdollistaisi muun muassa kokopäiväisten erityisopettajien kiinnittämisen lähes kaikkiin Porin alakouluihin.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2014 tekemän kouluverkkopäätöksen myötä Porin kaupungin sivistystoimi on valmistellut erityisopetuksen kehittämissuunnitelman. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa tuen antamista varhaisessa vaiheessa. Erityiskoulupaikkojen tarve tulisi vähentymään, kun tarvittavan erityisopetuksen järjestämistä lähiopetuksena edistettäisiin. Ennen puhuttiin erityiskouluista, mutta nyt lähdetään liikkeelle integraation lisäämisestä. Erityisopettajien saaminen kaikkiin yhtenäis- ja alakouluihin olisi merkittävä uudistus. Myöhemmin voitaisiin tarkastella resurssien siirtämistä myös yläkoulujen erityisopetukseen.

Vaikka kyseessä olisi erityislapsi, pitää sivistysjohtaja Jari Leinonen lähiopetusta tärkeänä heidänkin kohdallaan.

– Erityislastenkaan kohdalla ei sosiaalista ympäristöä tulisi rajata, sillä omasta erityisyydestä huolimatta heille on tärkeää saada olla muiden oppilaiden joukossa.

Kaikille oppilaille taataan samat mahdollisuudet opiskeluun. Kallelan koulun lakkauttamisen jälkeen Porissa tulisi jatkossa toimimaan kaksi erityiskoulua. Kehitysvammaisille lapsille tarkoitettu harjaantumisopetus järjestettäisiin jatkossakin Koivulan erityiskoulussa. Toisena erityiskouluna jatkaisi Herttuan koulu.

– Integraatiollakin on rajansa, sillä oppiminen ja oppimisolosuhteet tulee huomioida lasten edun mukaisesti, muistuttaa Leinonen.

Nykyisten Kallelan koulun oppilaiden opetus jatkuisi samassa koulutilassa peruskoulun päättymiseen asti. Suunnitelman mukaan Kallelan koulu lakkaisi 1.8.2020. Kallelan koulu on oppilasmäärältään pienin ja sen resurssit ovat siirrettävissä kolmiportaisen tuen vahvistamiseen.

Niin sanottu kolmiportaisen tuen malli toimii erityisopetuksen kehittämissuunnitelman perustana. Kolmiportainen malli tarkoittaa oppilaskohtaisten tukitoimien tarkastelua. Yleiseen tasoon kuuluvat tukiopetusta tai esimerkiksi osa-aikaisesti erityisopetusta tarvitsevat. Toisella tasolla tukiopetus on säännöllistä ja erityisopetusta tarvitaan useammin, esimerkiksi matemaattisten aineiden kohdalla. Kolmanteen tasoon kuuluvilla nuorilla voi olla esimerkiksi oppimisvaikeuksia, joiden takia he eivät sovellu yleisopetukseen.

kuva Kuva: Porin kaupungin kuva-arkisto


Hakusana