Etusivu > Uutiset > 2016 > 05 > Porin kaupungin vuoden 2015 arviointikertomus valmistunut

Porin kaupungin vuoden 2015 arviointikertomus valmistunut

(09.05.2016 18:07 Saija Laaksovirta / päivitetty 09.05.2016 18:07)

Tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi arviointikertomuksensa vuodelta 2015.

Arviointikertomuksessa esiin nousseet asiat koskevat muun muassa kaupunkistrategian toteutumisseurantaa, kaupungin tilinpäätöstä, työllisyydenhoitoa, mielenterveyspalvelujen järjestelyitä sekä rakennuslupia.

Kaupunkistrategian toteutumisseurantaan lautakunta toivoo nykyistä parempia mittareita. Kehittämistä vaatii myös kaupunkistrategian sekä muiden ohjelmien ja suunnitelmien yhteensovittaminen. Tarkastuslautakunta on huolissaan kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten riskien kohoamisesta korkealle tasolle, sillä maakuntauudistuksen vanavedessä käynnistettiin samanaikaisesti SOTE-uudistus ja kaupunkiorganisaation uudistaminen.

Taloustilanteen heikkenevä suunta näkyy tilinpäätöksessä

Vuosikatteeksi kaupungin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin 29,9 miljoonaa euroa. Toteunut vuosikate oli 20,7 miljoonaa euroa, eli 9,2 miljoonaa euroa talousarviota huonompi. Myös verotulot toteutuivat 8,5 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Kasvua edellisvuoteen verraten tuli kuitenkin 11,3 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärissä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. Tilinpäätösajankohtana lainamäärä oli 241,1 miljoonaa euroa eli 2 824 euroa asukasta kohti.

Suurimmat käyttötalousbudjetin ylitykset tulivat perusturvan tulosalueilla, työllisyydenhoidossa ja Porin Palveluliikelaitoksella. Valtuusto on hyväksynyt ylityspyynnöt. Tekninen palvelukeskus pyysi vuoden 2015 investoinneilleen lisämäärärahoja, mutta kaupunginhallitus pyysi asiasta lisäselvityksiä. Ylityksistä teetettiin sittemmin vielä erityistilintarkastus, jonka myötä todettiin investointien kustannusseurannassa olevan ongelmia.

Lisää tehoa työllistämiseen

Työllisyydenhoitoon suositellaan kertomuksessa sen aktivointitoimenpiteiden keinojen laajentamismahdollisuuksien tutkimista. Myös kotouttamisen ottamista omaksi osa-alueeksi kaupungin työllisyydenhoitoon suositellaan. Työttömien aktivoimiseksi lautakunta ehdottaa toteuttamisesta vastaavan yksikön perustamista, joka voisi toimia työvoimavuokraamon toimintaperiaatteella ja välittää työllistettyjen työpanosta hallintokunnille ja liikelaitoksille.

Mielenterveyspalvelujen osalta todetaan, että yksityisten palveluntuottajien kanssa ollaan aktiivisesti yhteistyössä ja samalla kehitetään asiakkaan toimintakyvyn arviointimenetelmiä. Palvelujen kilpailuttamisessa pidetään tärkeänä kriteerinä asiakkaan siirtämistä tarvittaessa palveluasumisesta itsenäiseen asumiseen.

Rakennuslupien pitkiin käsittelyaikoihin kiinnitetään kertomuksessa myös huomiota. Kenttävalvontaa ei saa unohtaa, mutta digitalisointia tulee kehittää ja kannustaa asiakkaita enemmän sähköisten palveluiden pariin.


Hakusana