Etusivu > Uutiset > 2016 > 05 > Pori uudistuu: tehtävät ja rooli mietitään uudelleen

Pori uudistuu: tehtävät ja rooli mietitään uudelleen

(02.05.2016 08:42 Salla Rajala / päivitetty 02.05.2016 08:42)

Pori laittaa kaupunkiorganisaationsa remonttiin. Organisaatiorakenteen lisäksi uudistetaan johtaminen, kaupunkistrategia ja brändi. Tulevaisuuden Poria tehdään #poriuudistuu-sateenvarjon alla.

Kokonaisuutena uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2017. Samaan ajankohtaan ajoittuu kuntalain kokonaisuudistuksen voimaantulo. Lisäksi sote- ja maakuntauudistus vähentävät kaupunkien tehtäviä ja henkilökuntaa. Pelkästään Porin 5200 vakituisesta työntekijästä 2500 siirtyy maakunnallisen Satasoten palvelukseen viimeistään 1.1.2019.

Porin organisaatiouudistuksen projektipäälliköksi omistajaohjauksen rahoitusjohtajan paikalta 1. maaliskuuta siirtynyt Esa Lunnevuori viittaa valtakunnallisiin muutoksiin sanoessaan nyt olevan oikea aika sovittaa kaupunkiorganisaatio uuteen malliin.

– Yhdessä muutokset ovat mahdollisuus, joka tarjoaa Porille tilaisuuden pohtia sen tehtävät ja rooli uudelleen.

Lunnevuori korostaa, ettei vanhaan ole tarpeen takertua.

– Tarvitaan innovatiivisuutta, yhdessä tekemistä ja uskallusta arvioida, mitä tämän päivän kunnan asukkaat ja asiakkaat tarvitsevat. Katseen tulee olla selkeästi tulevaisuudessa.

Pori lähtee luomaan uutta voimakkaasti osallistaen. Se haluaa puhutella kaupunkilaisia ja kaupungin työntekijöitä, elinkeinoelämää ja turisteja, mutta myös houkutella osaajia ja investoijia.

– Tulemme keräämään eri kohderyhmiltä ideoita ja ajatuksia Poriin liittyen. Niitä tullaa hyödyntämään uutta, erilaistavaa ja Porin vahvuuksista lähtevää kaupunkibrändiä rakennettaessa. Haluamme luoda yhteisen Porin, tarinan ja tavan puhua, johon eri toimijat ovat valmiita sitoutumaan sitä jakamalla, Lunnevuori kertoo.

Kyse on myös päivittäisistä teoista: palveluista ja kohtaamisista.

Porin kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti Porissa on jatkossa aiempaa vähemmän luottamushenkilötoimielimiä ja käyttöön otetaan yhden kaupunginjohtajan malli. Se tarkoittaa luottamushenkilöelimien vähentämistä nykyisestä ja organisaatiorakenteen perinpohjaista muuttumista.

Lautakuntia olisi jatkossa neljä: sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja tukipalveluiden lautakunta. Lisäksi lupa- ja valvontalautakunnan alaisuuteen keskitettäisiin lupien myöntämiseen ja valvontaan kuuluvat viranomaisaasiat.

– Kaupunginvaltuuston tekemä päätös on periaatepäätös, joka hahmottelee toimiala- ja lautakuntarakenteen päälinjaukset ja lautakuntarakenteen valmistelun lähtökohdat. Toimialojen tarkempi muodostaminen ja palvelukokonaisuudet valmistellaan hallintosääntövalmistelun yhteydessä, Lunnevuori sanoo.

Alkuvuodesta uudistuksen osalta on keskitytty asiantuntijatyöhön, viestintäsuunnitelman laadintaan ja hallintokunta- ja vastuualuekohtaisiin keskusteluihin. Toukokuussa tartutaan uuden hallintosäännön ja elokuussa talousarviorakenteen valmisteluun. Hallintokuntavalmistelun toinen vaihe alkaa toukokuussa ja kolmas vaihe elokuussa.

Hallintokuntakohtaisten yhteistoimintaneuvotteluiden vuoro on syys–joulukuussa.

– Niillä ei ole henkilöstöön nähden irtisanomis- tai lomautusvaikutuksia, Lunnevuori korostaa.


Hakusana