Etusivu > Uutiset > 2016 > 06 > Hyvinvointiteknologiaan panostetaan Porissa

Hyvinvointiteknologiaan panostetaan Porissa

(20.06.2016 15:49 Saija Laaksovirta / päivitetty 20.06.2016 15:49)

Huhtikuussa Oslossa järjestetyssä Nordic Innovation tulevaisuusseminaarissa keskusteltiin siitä, miten talouden taantumasta huolimatta pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta pystytään säilyttämään.

Tilaisuudessa visioitiin sitä, miten teknologian kehitys tulee luomaan uusia työpaikkoja pohjoismaihin.

Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen etenkin ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn tukena nousi tilaisuudessa vahvasti esiin. Tilaisuudessa hyvinvointiteknologian käyttäjälähtöistä kehittämismallia esitteli HYVÄKSI -hankkeen projektipäällikkö Niina Holappa Prizztech Oy:sta. HYVÄKSI-hanke yhdistää käyttäjät, teknologiayritykset ja sote-alan toimijat kehittämään käyttäjäystävällistä ja helppokäyttöistä hyvinvointia edistävää teknologiaa.

– Olemme tehneet vuodesta 2009 lähtien Porin kaupungin kanssa tiivistä yhteistyötä hyvinvointiteknologioiden testaamisessa ja kehittämisessä. Teknologiatestauksista perusturvan eri toimialueet ovat saaneet tietoa ja tärkeitä käyttökokemuksia siitä, millaista teknologiaa on markkinoilla ja miten palvelut soveltuvat asiakkaiden ja henkilökunnan käyttöön, Holappa kertoo.

Tällainen kokeileva toimintamalli mahdollistaa sen, että Porin julkinen sektori voi kehittää omia palveluitaan ja toimintojaan hyödyntämällä tuotekehityksestä saatuja tietoja sekä käyttötarpeita vastaavia teknologioita. Testauksista saatujen kokemusten perusteella on helpompi suunnitella uusien hyvinvointiteknologioiden hankkimista.

Pori edelläkävijä yritysten tuotekehitys- ja innovaatioalustana

Tilaisuudessa kävi ilmi, että Porin seudulla julkinen sektori toimii edelläkävijänä siinä, miten se voi toimia yrityksille tuotekehitys- ja innovaatioalustana. Tämä toimintamalli parantaa teknologiayritysten kilpailuasemaa, sillä tuotekehitys on nopeampaa ja tuotetta voidaan muokata suoraan käyttäjätietojen pohjalta.

– Testausyhteistyön avulla yritykset ovat saaneet Porin perusturvan asiakkailta ja henkilökunnalta hienoja kehitysehdotuksia tuotteisiinsa liittyen. Käyttäjät osallistavan Living lab -toiminnan alussa keskityttiin muistisairaiden ikäihmisten kotona asumista tukeviin teknologioihin. Nyt ikäihmisten ja vanhuspalveluiden lisäksi hyvinvointiteknologian sovelluksia haetaan myös esimerkiksi kehitysvammapuolelle, kertoo Holappa toiminnan laajentumisesta.

HYVÄKSI-hankkeen toteutuksesta vastaavat Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu, ja hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), Porin seudun kunnat sekä SAMK.

kuva Kuva: Kalle Aaltonen


Hakusana