Etusivu > Uutiset > 2016 > 06 > Pori ja Rauma mukaan yritys- ja työvoimapalvelujen alueelliseen kokeiluun

Pori ja Rauma mukaan yritys- ja työvoimapalvelujen alueelliseen kokeiluun

(27.06.2016 14:04 Saija Laaksovirta / päivitetty 27.06.2016 14:04)

Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kolme maakunnallista ja kuusi kuntapohjaista aluetta työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisiin kokeiluihin. Kokeiluun haki yhteensä 41 aluetta, joista yhdeksän valittiin mukaan. Porin ja Rauman kaupunkien yhteinen hakemus oli yksi valituista kokeilualueista. Alueellisten kokeilujen tavoitteena on, että kunnat ottaisivat vastuulleen osan työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta.

Kokeilualueiden valinnassa arvioitiin muun muassa missä määrin kokeilu luo uusia työpaikkoja kuntaan, uutta yrittäjyyttä ja toimivien yritysten kasvua. Työttömyydestä julkiselle taloudelle aiheutuvien kokonaiskustannusten vähentäminen oli myös yksi arvioitavista näkökohdista. Myös kokeilun sisältö ja tavoitteet kunnassa sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta painoivat valinnassa.

– Työllisyyden edistäminen on jokaisen alueen menestymisen edellytys ja keskeinen osa alueiden elinvoimapolitiikkaa. Porin ja Rauman kaupungit päättivät yhdistää voimavarat keskinäisen kilpailun sijaan ja tehdä yhteisen hakemuksen alueelliseen kokeiluun. Molemmilla kaupungeilla on pitkä kokemus työllisyyden edistämiseen liittyvistä uusista avauksista ja kokeiluista, kertoo Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aro.

– Kokeilualueeksi pääseminen on tärkeä symbolinen tunnustus molemmille kaupungeille pitkäjänteisestä työstä ja mahdollistaa myös jatkossa työvoima- ja yrityspalveluiden kokonaisvaltaisen kehittämisen kuntalähtöisesti.

Porin ja Rauman kaupunkien kokeilun kohderyhmänä ovat pääosin yli 180 päivää työmarkkinatukea saaneet, osatyökykyiset sekä yli kuusi kuukautta työttömänä olleet nuoret ja maahanmuuttajataustaiset työttömät työnhakijat. Kokeilun sisältö liittyy neljään palvelupakettiin: kuntouttavan työtoiminnan, sähköisten mobiilipalveluiden, asiakaslähtöisten palvelumallien ja yritysyhteistyön kehittämiseen.

Kokeilut voivat käynnistyä aikaisintaan vuoden 2017 alussa, sillä niiden toimeenpano edellyttää jatkovalmistelua ja sisältöjen täsmentämistä. Kokeilun aikana on tarkoitus testata, tarvitaanko muutoksia nykyisten toimijoiden toimivaltuuksiin tai olemassa olevaan lainsäädäntöön. Muille Satakunnan kunnille on varattu mahdollisuus osallistua kokeiluun.

Kokeilulla varaudutaan järjestämisvastuun siirtymiseen maakunnille 1.1.2019 alkaen.


Hakusana