Etusivu > Uutiset > 2016 > 07 > Satahima-hanke huolehtii energiankulutuksesta ja hillitsee ilmastonmuutosta

Satahima-hanke huolehtii energiankulutuksesta ja hillitsee ilmastonmuutosta

(29.07.2016 12:00 Saija Laaksovirta / päivitetty 29.07.2016 12:18)

Porin kaupungin ympäristövirasto toteuttaa hanketta, joka kehittää kuntien, pk-yritysten ja kotitalouksien hiilineutraaleja toimintoja ja palveluja. Satahima – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun asti. Hanke on saanut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta ja rahoituksen on myöntänyt Satakuntaliitto.

Hankkeen nimi Satahima on lyhenne sanoista Satakunta hiilineutraaliksi maakunnaksi. Hanke tähtää kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Satakunnan alueella 10 kunnassa. Ilmastoasioihin keskittyviä hankkeita on Porissa tehty ennenkin, mutta Satahima on aidosti maakunnallinen.

Hankkeen kohderyhminä ovat kunnat, energiayhtiöt, pk-yritykset sekä kotitaloudet. Hanke jakautuu kolmeen teemaan: energianeuvontaan, energiatehokkuuteen sekä Ilmastokumppanuuteen, joka käsittää myös kasvihuonepäästöjen seurannan sekä kuntien ilmasto-ohjelmien laadinnan.

– Mikäli kotitalouksissa pohditaan lämmitysjärjestelmän vaihtoa, on hyvä olla yhteydessä energianeuvontaan. Me autamme ja neuvomme uusiutuvien energialähteiden valinnassa, kertoo ilmastoasiantuntija Anu Pujola.

kuva Kuva: Saija Laaksovirta/Porin kaupunki
Porissa esimerkiksi aurinkoenergiaa hyödynnetään jo keskustan uimahallin sekä ympäristöviraston kiinteistöissä. Tulevaisuudessa aurinkoenergian hyödyntäminen tulee todennäköisesti olemaan entistä suositumpaa.

Liikenteen osalta myös Porissa biopolttoaineet ja sähköautot ovat tulevaisuudessa mahdollisia ratkaisuja joukkoliikenteenkin osalta.

Pujola kannustaakin kaupunkilaisia hyödyntämään julkista liikennettä, sekä taittamaan matkoja mahdollisuuksien mukaan kävellen tai pyörällä.

Myös ruokahävikki tuo osaltaan päästöjä, mitä ei ehkä tulla usein ajatelleeksi.

– Ruokahävikin vähentäminen vaikuttaa positiivisesti myös päästötilanteeseen. Biojätteen lajittelun ja kiinteistökohtaisen kompostoinnin lisääminen sekä kasvispainotteisempi ruokavalio ovat vaikuttavia osatekijöitä.

Jokainen voi hallita energian kulutusta omalta osaltaan huolehtimalla esimerkiksi huonelämpötilojen oikeanlaisesta säätelystä, valojen sammuttamista unohtamatta.

Päästökehitys positiivista

Vuoden 2014 päästötulokset ovat tarkasteltavissa vasta elokuun puolella kaikkien hankkeessa mukana olevien kuntien ja maakunnan osalta. Pujolan mukaan Porissa on kuitenkin tehty hyviä toimenpiteitä ilmasto-ohjelman osalta. Ilmasto-ohjelmassa Porin kaupunki sitoutuu muun muassa vähentämään ajoneuvoliikenteestä aiheutuvia päästöjä merkittävästi siirtymällä vähäpäästöisiin sekä vähän polttoainetta kuluttaviin ajoneuvoihin ja työkoneisiin.

Pujolan mukaan päästöt ovat selvästi vähentyneet 2000-luvulla. Porin kaupunki on keväällä liittynyt mukaan Hinku-verkostoon. Pori on asukasluvultaan Suomen suurin kaupunki, joka on lupautunut 80 prosentin päästövähennyksiin jo vuoteen 2030 mennessä.

– Hinku-verkostoon liittyminen on kaupungille ja ilmastotoiminnalle hyvä juttu. Sen avulla saamme selkeät tavoitteet ja raamit toiminnalle. Tämän myötä myös tulosten seuranta helpottuu.

Satahima-hanke päättyy vuoden 2017 lopussa. Suunnitelmissa ja toiveissa on saada työlle jatkoa esimerkiksi kestävän kehityksen toimiston muodossa. Toimintojen jatkuminen ja pysyvät ratkaisut koetaan tärkeiksi.

Ilmasto- ja energia-asiat kiinnostavat myös kaupunkilaisia. Kansalaisopistolla on järjestetty aurinkoenergia-teemaan pohjautuvia kursseja, joissa osallistujia on ollut parhaimmillaan 80. Porissa energianeuvontaa on toteutettu vuodesta 2010 lähtien, joten kaupunkilaiset osaavat pitkälti jo kääntyä suoraan asiantuntijoiden puoleen.

– Aurinkoenergia on nyt hitti. Niin kotitaloudet kuin yrityksetkin ovat siitä entistä kiinnostuneempia, lisää Pujola.

Aurinkoenergian hyödyntäminen on suosiossa, mutta tuulivoima jakaa edelleen mielipiteitä. Pujola ymmärtää osaltaan tuulivoimaloiden aiheuttaman meluhaitan. Toisaalta fossiilisista energialähteistä on päästävä eroon ja tässä suhteessa tuulivoima on parempi vaihtoehto.

Syksy tuo tullessaan uusia tuulia:

  • Hinku-verkostoon liittymistä aletaan toteuttaa käytännössä. Syksyllä kirjataan ylös, millä käytännön toimenpiteillä Hinkuun liittyvät päästövähennystavoitteet saavutetaan ja millä aikataululla ja minkä tahojen toimesta.
  • Pori Asuntomessut 2018 rakentajille järjestetään laatukoulutus.
  • Myös kotitalouksille ja taloyhtiöille tullaan pitämään koulutusiltoja.

Hakusana