Etusivu > Uutiset > 2016 > 08 > Satasote jättää 5–7 hankehakemusta syksyn aikana

Satasote jättää 5–7 hankehakemusta syksyn aikana

(18.08.2016 11:41 Salla Rajala / päivitetty 18.08.2016 11:41)

Elokuun lopussa päättyvät hankehaut ovat viimeistelyn alla Satakunnassa. Satasote hakee ensivaiheessa mukaan Ikä ja Palvelut asiakaslähtöisiksi -hankkeisiin, jotka ovat osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valtionavusteisia kärkihankkeita.

Ikä-hankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. Palvelut asiakaslähtöisiksi -hanke tukee puolestaan palvelusetelikokeiluja.

– Olemme miettineet hankehakuja muun muassa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön sekä valinnanvapauden näkökulmista, palvelurakennetyöryhmän puheenjohtaja Terttu Nordman sanoo.

Näiden lisäksi Satasoten valmisteluryhmät tulevat lähikuukausina jättämään hakemukset myös kolmeen muuhun kärkihankehakuun: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta, Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma ja Osatyökykyisille tie työelämään.

– Kun mukaan lasketaan vielä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hankkeet, tulemme jättämään syksyn aikana 5–7 hankehakemusta, Nordman toteaa.

Palveluiden muutosta Satakunnassa vauhdittamaan Satasote valitsee ensi viikolla kaksi muutosagenttia. Johtoryhmä tekee valinnat palvelurakennetyöryhmän esityksestä.

– Kaksivuotiset tehtävät liittyvät ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon vahvistamiseen sekä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan. Raha muutosagenttien palkkaamiseen tulee STM:stä, Nordman kertoo.

Lisäksi Satasote suunnittelee johto- ja esimiestehtävissä toimiville muutosjohtamista tukevaa koulutusta.

– Sote- ja aluehallintouudistus on suurimpia Suomessa koskaan tehtyjä hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia. Nykyisten organisaation johto- ja esimiestehtävissä toimivilta vaaditaan paljon muutosjohtamisen taitoja tulevina vuosina. Esimiehet tarvitsevat muutosjohtamisen tukea ja koulutusta, jotta he jaksavat ja osaavat viedä muutosta eteenpäin yhtenäisillä periaatteilla, Nordman sanoo.

Satasoten päämääränä on maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjän sekä sote-palvelutuottajan perustaminen Satakuntaan viimeistään 1.1.2019 alkaen. Se sulauttaa 18 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon yhteen ja tuottaa palvelut 223 000 asukkaalle. Työntekijöiksi Satasoteen siirtyy noin 10 000 ammattilaista. Toiminnan alkaessa budjetti on noin miljardi euroa.


Hakusana