Etusivu > Uutiset > 2016 > 08 > Step by step -suurhanke auttaa nuoret koulutuksen ja työn pariin

Step by step -suurhanke auttaa nuoret koulutuksen ja työn pariin

(09.08.2016 12:30 Saija Laaksovirta / päivitetty 09.08.2016 12:30)

Syyskuussa Porissa pyörähtää käyntiin ainutlaatuinen hanke, joka pitää nuorista huolta monella tapaa. Step by step on kolmivuotinen nuorten kulttuurialan elämänhallinta- ja työllisyyshanke, joka vahvistaa nuoria sosiaalisesti, huolehtii yhteisökasvatuksesta sekä koulutus- ja työelämävalmennuksesta toiminnallisin kulttuurin keinoin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 17–30-vuotiaat työttömät nuoret, joilta saattaa löytyä taustalta niin koulukiusaamista, päihteitä kuin yksinäisyyttäkin. Nuoret voivat olla mukana kuntouttavassa työtoiminnassa, osatyökykyisiä, maahanmuuttajia tai muutoin hankalasti työllistyvässä asemassa olevia.

- Hankkeen avulla luodaan pohjaa ja perustuksia nuorten koulu- ja työelämään saattamiseksi. Meidän tehtävämme on henkilökohtaisesti tsempata ja kannustaa heitä eteenpäin toiminnan ja yhdessä tekemisen kautta, kertoo hankevastaava Erja Lehtonen.

Perusasioiden, kuten terveyden ja asumisen järjestelyistä huolehditaan myös. Hanke jakautuu kolmeen osa-alueeseen: koulutusvalmennus ja urasuunnittelu, työhöntutustumis- ja projektijaksot sekä elämänhallinta ja valmennus. Hanketyöntekijä Anne Rantalan mukaan jokainen nuori käy läpi jokaisen osa-alueen. Keskimäärin hankkeen parissa nuori viettää aikaa noin 3-6 kuukautta.

Hankkeeseen otetaan kerrallaan mukaan 20 nuorta. Kun toiset pääsevät etenemään, voidaan toisia taas ottaa hankkeen pariin. Koska ohjaus on henkilökohtaista, pyritään määrästä pitämään kiinni resurssien ja nuorten palvelun turvaamiseksi. Nuorten haastattelut aloitetaan 15. elokuuta ja ensimmäiset pääsevät aloittamaan hankkeen parissa toiminnan jo syyskuussa.

Nuoret pääsevät opettelemaan ja tekemään asioita ammattilaisten kanssa. He järjestävät isoja, julkisia tapahtumia sekä kokeilevat ja tutustuvat moniin erilaisiin aloihin ja yrityksiin. Teatteritoiminta ja ilmaisutaito, mindfulness, elämänhallinta sekä elämänkatsomus ovat hankkeessa isossa roolissa. Nuoria kannustetaan myös kansainvälisyyteen. Samoin luonto ja ekologisuus näkyvät toiminnoissa. Toiminta on konkreettista ja tavoitteisiin tähtäävää.

- Hanke sisältää useita eri projekteja joiden yhteydessä on lyhytkestoista perehdyttämiskoulutusta. Esimerkkinä voidaan mainita vaatteiden tuunauskurssi, jonka aikana toteutetaan "Annis Collection" -vaatemallisto. Malliston valmistuttua siitä järjestetään julkinen muotinäytös, jonka nuoret suunnittelevat alusta loppuun. On vaatteet, mannekiinit, lavat, valot ja äänentoisto sekä tietenkin yleisö. Kun jotain aloitetaan, se viedään kokonaisuutena loppuun asti, kertoo Lehtonen.

Idea hankkeeseen nuorilta itseltään

Step by step -hanke antaa hankevastaavalle ja -työntekijöille uudenlaista vapautta toteuttaa toimenpiteitä, joiden vaikuttavuudesta ollaan tietoisia, mutta ilman tämän kaltaista hanketta niitä ei olisi mahdollista toteuttaa. Kulttuuritalo Annis on pääasiassa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kulttuuriin suuntautunut kulttuuritalo, jonka nuoret kokevat omaksi tilakseen ja siksi se on erityisen sopiva paikka tämänkaltaiselle hankkeelle.

- Ajatus tämän sisältöisestä hankkeesta on lähtenyt Anniksella aiemmin, ennen hankkeita olleilta, muista hankkeista Annikselle sijoitetuilta työkokeilijoilta.

Pelkät työkokeilut harvoin antavat nuorille tarpeeksi, sillä he kaipaavat paljon muutakin.

- Meillä on tahto antaa nuorille enemmän, jatkaa hanketyöntekijä Taru Peura.

Hanke kehittää ja tutkii uusia toimintamalleja nuorten syrjäytymisen estämiseksi. Tavoitteena on, että nuoret pääsevät näkemään, tekemään ja kokemaan mahdollisimman paljon, sillä se oma juttu voi löytyä juurikin kokeilemalla. Sosiaalisen osallisuuden merkitys on hankkeessa suuri. Monen nuoren tukiverkosto ja ystäväpiiri saattaa olla olematon. Ystävyyssuhteiden luominen ja kontaktien kerääminen ovat toiminnan keskiössä. Hankkeen yhteistyöverkosto on laaja.

kuva Hankkeen parissa työskentelevät odottavat tulevaa innolla. Kaikki kolme ovat samaa mieltä siitä, että nuoren edistymistä on hieno seurata. Tarve hankkeelle on valtava ja ilo jakaantuu myös nuorille. Hanke tuo positiivisuutta koko kaupungille ja porilaisille. Kuvassa vasemmalta oikealle Taru Peura, Erja Lehtonen ja Anne Rantala. Kuva: Saija Laaksovirta/Porin kaupunki
Hankkeen rahoittaa 75 prosenttisesti Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja 25 prosenttisesti Porin kaupunki. Mukana on monia toimijoita, kuten muun muassa perusturvakeskus, kuntouttava työtoiminta, etsivä nuorisotyö, Winnova, kasvatus- ja sivistystoimi, kulttuuriasiainkeskus sekä kulttuuritalo Annis.

Hakusana