Etusivu > Uutiset > 2016 > 08 > Yyterin alueen esteettömyyteen panostetaan

Yyterin alueen esteettömyyteen panostetaan

(11.08.2016 15:23 Saija Laaksovirta / päivitetty 12.08.2016 12:57)

Pitkästä hiekkarannasta ja upeasta dyynialueesta riittää iloa kaikille ja siitä pitää kaikkien myös päästä nauttimaan. Hienosta hiekasta koostuva ranta ja korkeat dyynit ovat kuitenkin vaikeakulkuisia, minkä vuoksi ikääntyneet sekä liikkumis- ja toimintarajoitteiset voivat helposti jäädä Yyterin mahdollisuuksien ja palveluiden ulkopuolelle.

Satakunnan ammattikorkeakoulun Sataesteetön-hankkeessa (2009–2011) kehitettiin uusia käyttäjälähtöisiä tuotteita ja toimintoja esteettömän elämän näkökulmasta. Hanke koostui kahdesta osahankkeesta, Kaikkien koti ja Kaikkien Yyteri.
Kaikkien Yyteri -hankkeen tavoitteena oli avata Yyterin alue ja sen palvelut saavutettaviksi jokaiselle. Erityisesti fyysisiin olosuhteisiin ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnitettiin huomiota, levitettiin esteettömyystietoutta ja kartoitettiin toimintaympäristöjen esteettömyyttä.

Yyterinniemi on rannoiltaan suurilta osin luonnonsuojelualuetta, mikä rajaa rakentamismahdollisuutta esteettömyyden edistämiseksi. Samalla kun ympäristöä suojellaan, on ihmisille kuitenkin taattava mahdollisuus luontoelämyksiin.

– Lähdimme hankkeessa aikanaan liikkeelle pienillä teoilla ja suurilla arvoilla. Aloitimme konkreettisilla toimilla ja veimme kerrallaan yhden asian loppuun asti. Kun Surfkeskuksella saatiin kokeilu suoritettua, siirryttiin Kalloon kokeilemaan purjehdusta. Ratkaisut veivät hanketta eteenpäin kuin itsestään, mikä johti suureen menestykseen. Esteettömyyttä on tuotu kaupunkiin asti ja matkailualan yrityksetkin ovat tarttuneet sen edistämiseen, kertoo hanketta vetänyt lehtori Kati Karinharju.

Kaikkien Yyteri -hanke palkittiin keväällä 2012 kansainvälisellä Design for all -palkinnolla.

Perehtymistä, tutkimustyötä ja uuden kokeilua

Liikkeelle lähdettiin perehtymällä Yyterin alueen palvelu- ja virkistystoimintaan. Kun kartoitus oli tehty, laadittiin toimintasuunnitelma Yyterin alueen yrityksille, yhdistyksille ja järjestöille. Tavoitteena oli selvittää alueen palveluntuottajien tietoisuutta esteettömyydestä.

Esteettömyysosaamista ja -tietoisuutta kehitettiin sekä edistettiin kaikille avoimia vesi- ja luontoliikuntaharrastusmahdollisuuksia. Hankkeen myötä hankittiin ja kehitettiin myös liikkumista ja harrastamista helpottavia toimintavälineitä Satakunnan alueelle.

Välineet.fi-sivustolta löytyy yhä Porin alueella käytettävissä olevat esteettömyyttä edesauttavat välineet, kuten maastopyörätuoli. Niitä saa vuokrata ja hyödyntää kuka tahansa. Välineitä löytyy niin kesään kuin talveenkin.

Kaikille avoimet vesi- ja luontoliikunnan tapahtumat, joissa osallistujat saivat kokeilla purjelautailua, golfia, purjehdusta, melontaa ja talviretkeilyä asiantuntijoiden ja osaavien apuohjaajien kanssa, olivat näkyvimpiä esteettömyysosaamista ja -tietoisuutta edistäviä toimia hankkeen osalta. Yyterin rannalle johtava esteetön kulkureitti toteutettiin yhteistyössä Porin kaupungin ympäristöviraston kanssa. Kulkureitin suunnittelussa huomioitiin esteettömyyden lisäksi alueen luonnonsuojelu- ja rauhoitusmääräykset. Yyterin ympäristöstä löytyy kulkureitin lisäksi myös esteetön Langouran luontolava.

Esteettömät luontoliikunta- ja virkistyspalvelut ovat hankkeen kautta kehittyneet Yyterissä. Tehdyt muutokset helpottavat kaikkien liikkumista ja toimimista alueella, myös sellaisten, jotka eivät ole varsinaista kohderyhmää.
- Luontoreittien käyttäjämäärä on noussut esteettömyyden myötä ja Yyterissä tehdyt ratkaisut on huomattu. Yyterissä esteettömyyden eteen tehty työ on sellaista, mitä monessa paikassa vasta suunnitellaan, kertoo Karinharju.

Kaikkien Yyteri -hanke oli osa Satakunnan ammattikorkeakoulun esteettömyys ja saavutettavuus tutkimusryhmän toimintaa, jonka tehtävänä on laaja-alaisen esteettömyyden kehittäminen. Viime vuosien aikana tutkimusryhmä on muun muassa ollut mukana kehittämässä esteettömyyskartoituskoulutuksia sekä luonut valtakunnallisen esteettömyyskartoitustyökalun, joka kesällä 2016 siirtyi Suomen Invalidiliiton ylläpitämäksi.

Tutkimusryhmä on tutkinut myös Suomen liikuntapaikkojen esteettömyyttä yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Valtakunnallisesti hankkeen tulokset näyttäytyvät myös paperilla – kun kuntaan rakennutetaan esimerkiksi uusi liikuntapaikka, tulee hakemuksessa myös täyttää nyt kohta, joka koskee esteettömyyttä.

kuva Kuva: SAMK/Esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmä


Hakusana