Etusivu > Uutiset > 2016 > 09 > Porin kaupunginjohtaja jatkaisi nollatasoa lainanotossa

Porin kaupunginjohtaja jatkaisi nollatasoa lainanotossa

(29.09.2016 10:05 Salla Rajala / päivitetty 29.09.2016 10:05)

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus veisi Porin kaupungin koko kolmen vuoden taloussuunnitelman osalta ylijäämäiseen tulokseen. Kunnallisveroa tai kiinteistöveroa ei vuonna 2017 korotettaisi. Myöskään lainamäärään ei olisi odotettavissa kasvua. Suurimmat investoinnit kohdistuisivat liikenneväylien rakentamiseen ja kunnossapitoon.

– Lainanoton osalta tavoite on nolla, mikä on sama kuin vuoden 2016 talousarviossa, ja samaa linjaa noudattaa myös vuosi 2018. Varsinaista lainamäärän lyhentämistä tavoitellaan vuoden 2019 osalta, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen kertoo.

Keskeisten tuloerien, eli valtionosuuksien ja verotulojen osalta, on pyritty kriittiseen arviointiin, ja talousarvio perustuu kuntaliiton julkaisemia kuntakohtaisia ennusteita pienempiin verotuloihin. Tiukkaan talouskuriin on varauduttu jo keväällä kaupunginhallituksen tekemällä päätöksellä, jossa talousarvion laadintaa ohjaavat tulosaluekohtaiset kehykset linjattiin niin tiukoiksi, että tavoitteisiin voidaan päästä ilman lisäkarsintoja.

– Tämä on tarkoittanut sitä, että hallintokunnat ovat voineet hyvissä ajoin aloittaa toimintansa suunnittelun taloudellisten reunaehtojen mukaiseksi, taloussuunnittelupäällikkö Tuomas Hatanpää sanoo.

Vuoden 2017 ennakoidaan olevan monelta osin poikkeuksellinen aiempiin vuosiin verrattuna.

– Kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta kaupungin henkilöstömenot vähenevät yli seitsemän miljoonaa euroa. Vastaavasti kunnallisverotuotot ja valtionosuudet vähentyvät samasta syystä kutakuinkin saman verran. Kaupungille syntyy myös kertaluontoisesti yli kahdeksan miljoonan euron myyntitulot vuokratonttien myynnistä. Tämä johtuu siitä, että suurin osa nyt tehtyjen ostotarjousten perusteella tehtävistä tonttikaupoista toteutetaan vasta vuoden 2017 puolella, Luukkonen kertoo.

Toimeentulotuen maksatus siirtyy ensi vuonna Kelalle, minkä vuoksi kaupungin menot ja valtionosuudet vähenevät molemmat yli 3,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 talousarviokin joudutaan rakentamaan teknisesti täysin uudelleen kevään aikana 1.6.2017 voimaan astuvasta organisaatiouudistuksesta johtuen.

Vielä suurempia muutoksia on kuitenkin luvassa vuonna 2019 maakuntauudistuksen myötä. Tämä on nyt huomioitu ensimmäisen kerran kaupunginjohtajan ehdotuksessa.

– Koko kaupungin tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa on tehty ensimmäiset arviot siitä, miltä kaupungin taloudellinen tilanne näyttää uudistuksen jälkeen, Hatanpää sanoo.

Suunnitelmavuosien ainoat veronkorotukset koskisivat rakentamattomia rakennuspaikkoja ja voimalaitoksia, joiden taso nostettaisiin esityksen mukaan lain sallimiin ylärajoihin. Vaikutukset kaupungin tuloihin olisivat kuitenkin vähäiset, noin 0,1miljonaa euroa.

Suurimmat investointikohteet ja kokonaisuudet ovat:

Liikenneväylien rakennus ja kunnossapito 3,8 M€

Länsi-Porin yläasteen peruskorjaus 3,6 M€

Kiinteistöjen ylläpito- ja hätätyöt 3,1 M€

Kaupunginhallituksen elinkeinoelämää tukevat investoinnit 2,5 M€

Asuntomessujen infrastruktuuri 2,1 M€

Meri-Porin palolaitoksen peruskorjaus 1,6 M€

Kiinteän omaisuuden hankinta 1,5 M€, katetaan kiinteän omaisuuden myyntituloilla

Pelastuslaitoksen kalusto 1,4 M€, katetaan kuntien maksuosuuksilla

Kaupunginsairaalan peruskorjaus sekä ambulanssikatos 1,4 M€

Lavian koulujen tilamuutoksiin 1,2 M€

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn tiistaina 4. lokakuuta.


Hakusana