Etusivu > Uutiset > 2016 > 09 > Pori ulkopuolisen silmin: selvitys tähtää kaupungin kehittämiseen

Pori ulkopuolisen silmin: selvitys tähtää kaupungin kehittämiseen

(15.09.2016 15:22 Saija Laaksovirta / päivitetty 15.09.2016 15:28)

Mielikuvia Porista, kaupungin vahvuuksia, heikkouksia ja kehittämiskohteita sekä asemaa muiden kaupunkien rinnalla kartoitettiin kesän aikana. Selvitystyön taustalla ovat #poriuudistuu -organisaatiouudistus, uusi kaupunkistrategia, brändityö ja elinvoimaohjelman tavoitteet. Kaikki tähtäävät uuden kaupunkiorganisaation rakentamiseen.

Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aron mukaan on tärkeää määritellä mitkä ovat Porin vahvuudet ja missä olisi kehitettävää. Myös mielikuvien tunnistaminen on järkevää.

– Kaupungin keskeisimmät strategiset vahvuudet ja heikkoudet kasvun näkökulmasta on hyvä selvittää niin tätä hetkeä kuin tulevaisuuttakin ajatellen. Ulkopuoliset näkemykset tuovat esiin uudenlaisia huomioita.

Strategisten vahvuuksien ja heikkouksien kartoittaminen palvelee kaupungin uudistustyötä ja määrittelee kriittiset kehityskohteet. Kesän aikana toteutettiin kilpailija-analyysi, jossa analysoitiin muiden suurten ja keskisuurten kaupunkien vahvuuksia, strategisia valintoja, erottautumiskohteita. Lähtökohtana oli se, mitä muilta on opittavissa. Porin strategisia kehittämiskohteita analysoitiin sekä elinvoimaohjelman kumppanuusjoukkueen toimesta että kysymällä yli 30 Porin ulkopuoliselta kansallisen tason asiantuntijalta. Joukossa oli esimerkiksi tutkijoita, toimittajia, ministeriöiden asiantuntijoita ja muiden kaupunkien kehittäjiä.

– Mukaan valikoitui ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka tuntevat kehityksen suuntaa ja osaavat arvioida kaupungin strategisia vahvuuksia ja heikkouksia kansallisella tasolla.

"Pori on lähtökohtaisesti oikea kaupunki"

Alueiden välisessä kilpailussa Poria tarkasteltiin kasvun, ulkoisen elinvoiman ja vetovoiman näkökulmasta. Ulkopuolisten näkökulmasta Porin strategisia vahvuuksia ovat tiivistettynä kaupungin mukavuus, tapahtumat ja tapahtumaosaaminen, selviytyjäluonne sekä pehmeät, omanlaiset vetovoimatekijät. Pori koetaan oikeaksi kaupungiksi, jossa on viihtyisä elinympäristö ja oma identiteetti.

Tapahtumakaupunkina maine on hyvä – viihde- ja vapaa-ajan palvelut koetaan kattaviksi. Koulutus ja tutkimus näkyvät kaupungissa, samoin teollinen perinne ja teollisuusvetoisuus. Pori on omin voimin kriiseistä selviytyjä. Pehmeitä vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi Yyteri, Kirjurinluoto, Reposaari ja pyöräilyväylät.

Vahvuuksien vastapainona löytyy myös kehitettävää. Strategisena heikkoutena nähdään erityisesti sijainti. Liikenneyhteydet ja etäisyys kasvukeskuksista heikentävät Porin asemaa muiden suurten kaupunkien rinnalla. Asenneilmapiiri koetaan Porissa hieman negatiiviseksi. Päätöksentekoilmapiiri taas on ulkopuolisten silmin Porissa vanhakantainen ja organisaatiorakenne raskas.

Vahvuuksien ja heikkouksien lisäksi Porista kerättiin jopa 577 kappaletta mielikuvia. Ensisijaisesti Poriin liitettyjä mielikuvia ovat muun muassa Yyteri, Pori Jazz, Porin Ässät, Kirjurinluoto, SuomiAreena sekä Yliopistokeskus. Mielikuvakyselyyn otettiin mukaan reilu 40 ulkopuolista tahoa, niin omaa kuin ulkopuolistakin väkeä. Kaupungin kumppanuusketjussa on mukana eri kaupunkien ja yhdistysten edustajia.

– Prosessi on ollut mielekäs ja mielenkiintoinen. Osallistunut joukko on ollut aktiivinen ja työ jatkuu tunnistettujen kehittämiskohteiden parissa, lisää Aro.

Porin kaupunki haastaa asukkaat mukaan tulevaisuuden Porin tarinan kirjoittamiseen. Kaupunkilaiset saavat kertoa Porista juuri niin kuin he sen itse kokevat. Osallistu Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa jakamalla video, kuva tai kirjoitus aihetunnisteella #poriuudistuu tai jätä ideasi #poriuudistuu-sivujen kautta.

kuva Kuva: Toni MailanenHakusana