Etusivu > Uutiset > 2016 > 11 > Pori mukana kiertotalouden edistämisen EU-hankkeessa

Pori mukana kiertotalouden edistämisen EU-hankkeessa

(28.11.2016 13:41 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 29.11.2016 08:57)

Euroopan komissio myönsi Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen. Koko hankkeen budjetti on noin 19 miljoonaa euroa. LIFE-ohjelmaan kuuluva CIRCWASTE-hanke edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa.

Satakunnasta mukana ovat vuosina 2016–2021 Porin kaupunki ja osatoteuttajana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, joiden yhteenlaskettu budjettiosuus on lähes 1,4 miljoona euroa. Tästä EU-tuen osuus on 60 prosenttia. Porin kaupungin ympäristövirasto toteuttaa kaksi osahanketta, joista toisessa alueelle perustetaan kiertotalouteen perehtynyt asiantuntija- ja neuvontaverkosto jo olemassa olevista asiantuntijatahoista.

- Osio koostuu useista asiantuntijuuteen, ympäristökasvatukseen, kuntalaistoimintaan ja vihreisiin hankintoihin liittyvistä kokonaisuuksista, jossa toteutetaan valtakunnallista jätesuunnitelmaa, toteaa suunnittelupäällikkö Seppo Salonen ympäristövirastosta.

kuva Kuva: Porin kaupungin ympäristövirasto

Verkostoitumisesta on kyse myös resurssitehokkaan rakentamisen osiossa, joka keskittyy luomaan rakentajien, rakennusyhtiöiden, kiinteistönomistajien, viranomaisten ja korkeakoulujen välisen yhteistyöverkoston.

- Tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä rakennusten rakentamiseen, korjaukseen ja purkamiseen, jotta rakennusjätteen määrä minimoitaisiin. Hankkeen yhtenä käynnistävänä voimana on Satakunnan ammattikorkeakoulun siirtyminen uudelle kampukselle syksyllä 2017, myös kaupungin organisaatio- ja maakuntauudistukset käynnistävät useamman suuren kiinteistön muutos- ja saneeraustarpeen, sanoo projektipäällikkö Esa Merivalli.

Porin Peittoo Recycling Park -osatoimenpiteen tavoitteena on Peittoon alueen kehittyminen monikäyttöiseksi teollisuuden sivutuotteiden kierrätyspuistoksi. Tavoitteeseen pyritään toteuttamalla teollisuuden sivutuotteiden käsittelyyn, testaukseen ja kierrätykseen liittyviä kokeiluja ja pilotointeja Peittoossa.

- Toteutamme muun muassa NdFeB-magneettiromun teollisen kierrätyksen ja magneettien erottelumenetelmien teollisen pilotoinnin ja testaamme valimohiekkojen hyötykäyttöä maanrakennuksessa, kertoo Peittoon kehittämistoimenpiteistä vastaava projektipäällikkö Tuula Raukola Prizztechiltä.

CIRCWASTE-hankkeessa toteutetaan vuosina 2016–2023 yli kaksikymmentä konkreettista jätehuoltoon ja kiertotalouteen kytkeytyvää osahanketta. Niiden toteuttajat ovat Satakunnasta, Varsinais-Suomesta, Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Karjalasta. Hanketta johtaa ja koordinoi Suomen ympäristökeskus, minkä lisäksi hankkeessa on mukana yli 20 kumppania. Hankkeen valtakunnalliset verkkosivut löytyvät osoitteesta www.syke.fi/hankkeet/circwaste.


Hakusana