Etusivu > Uutiset > 2016 > 11 > Toimeentulotuen haku Kelaan – kaupungin sosiaalityön tehtävä kirkastuu

Toimeentulotuen haku Kelaan – kaupungin sosiaalityön tehtävä kirkastuu

(30.11.2016 10:35 Salla Rajala / päivitetty 30.11.2016 10:35)

Toimeentulotukihakemuksia voi tehdä vuoden loppuun asti normaalisti Porin kaupungin sosiaalitoimistoon. Ensi vuodelle toimeentulotukea voi hakea joulukuusta alkaen Kelasta.

– Kunnilla on siirtymävaiheessa oikeus tehdä perustoimeentulotuen päätöksiä maaliskuun 2017 loppuun saakka. Hakemus on jätettävä joulukuussa, jolloin voidaan asiakkaan tilanne huomioiden tehdä päätös, kertoo kaupungin sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen.

Perustoimeentulotukea voi hakea kasvokkain Kelan Yrjönkadun toimistolta, sähköisesti asiointipalvelussa tai perinteisellä paperilomakkeella. Kelan toimistolla ja puhelimitse voi asioida ajanvarauksella, puhelinpalvelu avautuu myös joulukuussa, 12.12.2016.

– Asiakkaita kannustetaan verkkoasiointiin, mutta muitakin vaihtoehtoja on. Asiakas voi täyttää yhä paperihakemuksen ja postittaa sen tai toimittaa Kelan palvelupisteeseen, muistuttaa Levonen.

Muutos laajentaa sosiaalityön tehtävää

Toimeentulotuen myöntämisperusteet eivät muutu. Harkintaa vaativa eli niin kutsuttu täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä kiireellisen toimeentulotuen myöntäminen jäävät edelleen kuntien tehtäväksi.

– Asiakkaat laittavat osan kuntien käsittelemistä toimeentulotuen asioista vireille Kelan kautta ja tieto siirtyy kuntiin Kelan etuustietopalvelu Kelmun kautta. Kehitteillä on Kelmuun integroitava eTotu-kumppaniviestijärjestelmä, jonka välityksellä Kelasta voidaan toimittaa kuntien sosiaalihuoltoon ilmoituksia asiakkaan palvelun tarpeesta, lisää Levonen.

Muutoksen myötä sosiaalityön tehtävä kirkastuu ja tehtävärakenteet selkeytyvät, kun taloudellinen tuki ei ole enää keskiössä. Porin perusturvan aikuissosiaalityön asiakkaat ohjautuvat ensi vuonna perinteisen kirjainjaon sijaan alueellisesti sosiaalityöhön.

– Asiakkailla on mahdollisuus saada parempaa palvelua, kun sosiaalityön toimenpiteitä voidaan paremmin suunnata niille, jotka niitä todella tarvitsevat. Tavoitteena on siirtää palvelut pois toimistoista lähipalvelualueille, sinne missä asiakkaat muutenkin liikkuvat, kertoo Levonen.

Toimeentulotuen perusosan siirtyminen Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alusta on valtakunnallinen muutos. Tuen sisällön muutoksilla on pyritty turvaamaan se, että pääosa asiakkaista saisi kaikki peruselämiseen tarvittavat menonsa katettua yhdestä paikasta haettavilla etuuksilla. Toimeentulotuen taso ja myöntämisperusteet pysyvät ennallaan. Valtio ja kunnat vastaavat jatkossakin tuen kustannuksista yhtä suurella rahoitusosuudella.Hakusana