Etusivu > Uutiset > 2016 > 12 > Sisääntuloväylien ilme huolitellummaksi - Pori huomioitiin kehittämistyöstä

Sisääntuloväylien ilme huolitellummaksi - Pori huomioitiin kehittämistyöstä

(02.12.2016 12:17 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 02.12.2016 12:37)

Katu- ja puistosuunnittelu, katurakentaminen ja puistotoimi kokeilivat yhteistyössä uutta toimintatapaa ja materiaaleja kaupungin sisääntuloväylien ilmeessä. KunTeko-ohjelma palkitsee tekoon osallistuneet tahot jouluisilla herkuilla ja pitää tekoa innostavana ja hyödyntämiskelpoisena myös laajasti muualla.

kuva Tästä työstä halutaan päästä eroon. Kuva: Puistotoimi.

- Tavoitteena oli vähentää sisääntuloalueiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia ja saada yleisilme huolitellummaksi. Tähän liittyen erityisesti liikenteenjakajat antavat kaupunkiin tulijalle ensimmäisen mielikuvan, jolla on vaikutusta koko kaupungin imagolliseen arviointiin, kertoo piiripuutarhuri Esa Rouvali.

Tavoitteeseen sisältyi myös kestävän kehityksen näkökulma, sillä glyfosaatti, liikenteenjakajiinkin käytetty torjunta-aine, tuhoaa maaperän eliöstön ja kaiken eloperäisen toiminnan.

Kustannussäästöjä ja kestävää kehitystä

Porissa kokeiltiin uutta toimintatapaa ja materiaaleja, joilla voitaisiin välttää kertautuvia ylläpidon kustannuksia.

Toteutuakseen työ vaati yhteistyötahojen yhteistä näkemystä prosessista, sen vaiheista ja vaikutuksista sekä kustannusten jakautumisesta.


Kokeiltu menetelmä tunnetaan nimellä kuviobetononinti, jossa reunakivillä rajattu liikenteenjakajan alue täytettiin värjätyllä betonimassalla ja muotoiltiin. Pintakuvio saatiin aikaan silikonimuoteilla ja kontrastia väriin muotin irrotusaineen käytöllä. Myöhemmin massan kuivuttua ja pesun jälkeen levitettiin vahamainen pinnan sulkuaine, joka poistaa betonista huokoiset ominaisuudet vähentäen suolan ja eroosion vaikutusta ja myös mahdollisten öljyvuodoista aiheutuneiden tahrojen imeytymistä.

- Uudenlainen menetelmä tuottaa kustannussäästöjä ja kestävää kehitystä verrattuna perinteiseen ladottavaan katukiveykseen. Ulkopuoliset toimijat olivat paikallinen betonintoimittaja ja kuviobetonointiin erikoistunut yritys, Rouvali kertoo.

kuva Kuviobetonointi vuosi perustamisen jälkeen. Kuva: Puistotoimi.

Vuosi kokeilun toteuttamisen jälkeen todettiin, että alueet eivät ole vaatineet hoitotoimenpiteitä lainkaan. Ennuste seuraavalle 15 vuodelle on, että painepesu 1-2 kertaa vuodessa on riittävä. Se voidaan toteuttaa olemassa olevaa pesukalustoa käyttäen.

- Valtakunnallisesti oikealla pintamateriaalin valinnalla olisi saavutettavissa kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen säästöt. Säästöt syntyvät hoitotyöhön käytettävän ajan ja tarvittavien kalustoinvestointien vähenemisestä, päättää Rouvali.

Kunteko-ohjelma tekee näkyväksi kuntatyön hyviä käytäntöjä ja kehittämistyötä. Marraskuussa Kuntekossa vietettiin Tekojen viikkoja. Viikkojen tavoitteena oli kannustaa kuntatyöpaikkoja kertomaan työn uudistamisesta sekä levittää tarinoita työpaikoilta erilaisia kanavia pitkin. Viikkojen aikana Tekojen Torille saatiin 36 uutta kehittämistekoa 27 eri organisaatiosta. Kunteko palkitsi kuusi kiinnostavinta tekoa. Niissä on kuvattu, miten uudistuksilla saadaan aikaan parempia tuloksia ja työelämän laatua.

KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Kuntekossa kuntatyöpaikat saavat asiantuntija-apua, valmennusta, sparrausta ja neuvontaa. Lisäksi ne voivat osallistua ohjelman oppimis- ja kehittämisverkostoihin sekä sisäisten kehittäjien koulutuksiin.Hakusana