Etusivu > Uutiset > 2017 > 01 > Pori Energian sähkövuosi 2016 oli jälleen edellistä vihreämpi

Pori Energian sähkövuosi 2016 oli jälleen edellistä vihreämpi

(23.01.2017 10:35 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 23.01.2017 10:40)

Uusiutuvien energialähteiden käytön osuus lisääntyi Pori Energian sähkön hankinnassa viime vuoden aikana. Lisääntyminen perustuu kasvaneeseen puupolttoaineiden käyttömäärään Aittaluodon voimalaitoksella sekä uusien tuulivoimaloiden käyttöönottoon.

Sähkön myynnin osalta uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköenergian myyntimäärä oli vuoden 2015 tasolla. Kotitalouksille, pienasiakkaille ja yrityksille myyty sähkön uusiutuvuus perustui pääasiassa puuperäisiin biopolttoaineisiin ja vesivoimaan.

Sähkönmyynti edellisvuoden tasolla

Vuonna 2016 sähkönmyynti oli 1 525 miljoonaa kilowattituntia. Määrä pysyi edellisvuoteen nähden ennallaan. Vuoden aikana ei toistaiseksi voimassa oleviin listahintoihin tehty muutoksia. Tuotevalikoima lisääntyi vuoden aikana kun spot-tuote otettiin käyttöön maaliskuussa.

Pori Energian omasta sähköntuotannosta lähes 70 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä

Viime vuonna sähkön kokonaishankinnasta tuotettiin omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla yhteensä 32,7 prosenttia. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun osuus kokonaistuotannosta oli 69,5 prosenttia. Suurin muutos oli tuulivoimatuotannossa, joka kasvoi edellisvuoteen nähden 43,4 prosenttia. Kasvu johtui Suomen Hyötytuuli Oy:n käyttöön ottamasta tuulivoimapuistoista Raahessa. Yhteistuotantolaitosten kokonaistuotanto oli 225,1 milj. kilowattituntia, jääden edellisvuoden tuotantomäärää 2,4 prosenttia pienemmäksi.

Sähkönsiirron määrä kasvoi 6,3 prosenttia

Sähkön loppukäyttäjille siirretty sähkön kokonaismäärä Pori Energia Sähköverkot Oy:n verkossa vuonna 2016 oli 1 156 milj. kilovattituntia, joka oli 6,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Siirtomäärän kasvamista edesauttoivat uudet asiakkuudet sekä edellisvuotta viileämmät talvikuukaudet. Jakelualueen voimalaitoksilta sähköä siirrettiin verkkoon yhteensä 491 milj. kilowattituntia. Lisäksi kantaverkkoon ja muille verkonhaltijoille sähköä siirrettiin yhteensä 139 milj. kilowattituntia.

2016 sähköliittymien määrä verkossa kasvoi 95:llä. Sähkön käyttöpaikkojen määrä pysyi edellisvuoden tasolla ollen vuoden lopussa 51 930.

Vuoden 2016 osalta Pori Energia Sähköverkkojen investoinnit jatkuivat vahvoina. Merkittävimmät investointikohteet olivat Kaanaan uusitun sähköaseman käyttöönotto, Syväsataman sähköaseman uudistaminen sekä ikääntyneen ilmajohtoverkon uusiminen maakaapelointina toteutettuna, säävarmana sähköverkkona.

kuvaHakusana