Etusivu > Uutiset > 2017 > 02 > Esiopetuksen hakuaika alkaa

Esiopetuksen hakuaika alkaa

(01.02.2017 08:38 Kristiina Österlund / päivitetty 02.02.2017 15:34 Tiina.J Lehtonen)

Haku Porin kaupungin päiväkotien esiopetukseen alkaa maanantaina 6.2. Haku on toimikaudeksi 17.8.2017 – 31.5.2018.

Esiopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatus- ja opetustoimintaa. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen (4 tuntia/päivä) tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta ja siihen kuuluu perusopetuslain mukaisen matkaedun saaminen, mikäli edellytykset täyttyvät.

Jos lapsi on jo kunnallisessa päiväkodissa, jossa järjestetään esiopetusta, häntä ei tarvitse hakea erikseen esiopetukseen. Perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon sekä päiväkotien Piparminttu ja Kiertokatu asiakkaat tekevät varhaiskasvatuksen sisäisen siirtohakemuksen.

Hakemus esiopetukseen tehdään sähköisesti osoitteessa: www.pori.fi/sivistyskeskus/varhaiskasvatus/paivahoitoonhakeminen. Hakuaika päättyy 17.2.2017. Esiopetuspaikat ilmoitetaan vanhemmille viimeistään kesäkuussa.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Laissa ei säädetä lapsen velvollisuudesta osallistua perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. Huoltajat voivat päättää kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta. Virallisen esiopetusjärjestelmän ulkopuolella lapsille annettava esiopetus katsotaan perusopetuksen tavoin kotiopetusta vastaavaksi, vaikka se olisi organisoitu esiopetuksen tavoin ja vastaisi esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiopetukselle asetettuja tavoitteita (HE 135/2014 vp).

Lisätietoja: päiväkodit ja Sivistyskeskus p. 02 623 4350 (arkisin klo 9-11), varhaiskasvatus@pori.fi ja www.pori.fi/sivistyskeskus/varhaiskasvatus.

Preschool in english at Cygnaeus school

You can apply to preschool 6.2. – 17.2.2017. Preschool starts 17.8.2017. You can fill in the online form: www.pori.fi/en/index/daycare. More information: 13.2.2017 at 6.00 p.m. at Cygnaeus school or Minna Kähkönen-Nurmi, e-mail: minna.kahkonen-nurmi@pori.fi, tel. 044 701 6367.


Hakusana