Etusivu > Uutiset > 2017 > 02 > Pori Energian tuloskunto vahvistui syksyn aikana

Pori Energian tuloskunto vahvistui syksyn aikana

(23.02.2017 15:24 Salla Rajala / päivitetty 23.02.2017 15:24)

Pori Energia -konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 148,3 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna alensi sähkön alhainen hinta. Liikevoitto oli 14,6 miljoonaa euroa ja tulos 6,7 miljoonaa euroa. Tulos oli selkeästi ennakoitua parempi ja ylitti myös edellisvuoden tuloksen, vaikka sähkön alhainen markkinahinta jatkoi matalalla tasolla. Tulosparannus onkin pääosin seurausta hyvästä toiminnan tasosta ja kustannussäästöistä energian ja polttoaineiden hankinnassa sekä edellisvuotta paremmasta kysyntätilanteesta.

Konsernin suurimmat investoinnit kohdistuivat tuulivoimaan, sähköasemiin ja sähköverkkoon eri puolilla verkkoaluetta, uuden kaukolämpökeskuksen ja kaukolämpöverkon rakentamiseen Kristiinankaupungissa sekä kaukojäähdytysverkon kehittämiseen Porissa. Yhteensä verkkoliiketoiminnan investoinnit olivat 11,2 miljoonaa euroa. Kaukolämmitys- ja jäähdytysinvestoinnit olivat 2,9 miljoonaa euroa. Tuulivoimatuotantoon investoitiin 6,9 miljoonaa euroa.
Konsernin investointien kokonaismäärä oli 21,9 miljoonaa euroa.
Pori Energian sähkön myynti vuonna 2016 oli 1 526 miljoonaa kilowattituntia (GWh). Myyntimäärä oli sama kuin edellisvuonna, vaikka asiakasmäärä supistuikin. Toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintoihin ei tehty vuoden aikana muutoksia. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat seuranneet markkinahintoja, joissa tapahtui laskua lokakuuhun saakka, minkä jälkeen hinta kääntyi varovaan nousuun. Perinteisten myyntisopimusten rinnalla on maaliskuusta alkaen ollut mahdollista hankkia sähkö Pori Energialta myös tuntitasolla spot-hintatasoon sidottuna. Uutuutena lanseerattiin keväällä mahdollisuus hankkia oma aurinkosähköjärjestelmä tai hankkia sähköä Pori Energian toimitalon katolle sijoitetusta aurinkovoimalasta.
Sähkön siirto kulutukseen Pori Energia Sähköverkot Oy:n verkkoalueella vuonna 2016 oli 1 156 GWh. Edellisvuoteen verrattuna sähkön käyttö kasvoi 6,3 prosenttia. Matala korkotaso on mahdollistanut sähkön siirtohintojen säilyttämisen aikaisemmalla hintatasolla tällä pääomavaltaisella liiketoiminta-alueella. Sähköverkkoon tilattiin vuoden aikana 95 uutta sähköliittymää ja vanhoja liittymiä suurennettiin 61 liittymän osalta. Sähkön käyttöpaikkojen määrä säilyi edellisvuoden tasolla ollen vuoden lopussa 51 930.
Kaukolämmön myynti vuonna 2016 oli 665 GWh. Myynnin energiamäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 11,3 % kylmemmän sään ja asiakasmäärän kasvun ansiosta. Kaukolämmön kysyntä säilyi hyvällä tasolla ja uusia liittymiä rakennettiin 30 kappaletta, joiden yhteenlaskettu liittymisteho on 6,8 MW.
Sähkön ja lämmön yhteistuotantona tuotettu sähkömäärä aleni edellisvuodesta noin 2,4 % vastaten 14,8 %:a sähkön koko hankinnasta. Vesivoiman osuus oli13,6 %, tuulisähkön osuus 1,5 %, ydinvoiman osuus 0,3 % ja lauhdevoiman osuus 2,5 %. Loput myydystä sähköstä hankittiin pohjoismaisesta sähköpörssistä.
Kaukolämpö tuotettiin omissa voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa tai hankittiin teollisuuden ylijäämälämmön talteenottona. Pääasialliset polttoaineet olivat puunjalostusteollisuuden sivutuotteet, metsähake, jyrsinturve sekä kaupan ja teollisuuden jätteistä valmistetut kierrätyspolttoaineet.
Talouden epävarmuus näkyy edelleen energiamarkkinoilla ja polttoaineitten sekä sähkön hintatasot ovat matalat. Vuoden 2017 alun energian hinta ja kysyntätilanteen perusteella Pori Energia-konsernin taloudellinen asema säilyy vuoden 2016 tasolla.


Hakusana