Etusivu > Uutiset > 2017 > 02 > Satakunnan päästöt vähentyneet merkittävästi

Satakunnan päästöt vähentyneet merkittävästi

(13.02.2017 13:46 Anu Pujola / päivitetty 13.02.2017 13:49)

Satakunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 49 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2014.

Vähennys päästöissä johtuu muun muassa hiilen ja öljyn osuuden vähentymisestä sekä biopolttoaineiden osuuden lisääntymisestä energiantuotannossa. Sekä teollisuuden että liikenteen päästöt ovat molemmat vähentyneet yli 50 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2014.

Satakunnan vuoden 2014 kasvihuonekaasupäästöt vastasivat noin viittä prosenttia koko Suomen päästöistä. Asukasta kohti laskettuna päästöt olivat noin 12 551 kg CO2-ekv., kun vastaava luku valtakunnan tasolla on noin 10 515 kg CO2-ekv. Satakunnan maakunnassa on merkittävästi teollisuutta, mikä osaltaan näkyy asukaskohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen määrässä.

Satakunnan vuoden 2014 kasvihuonekaasupäästöt selvitettiin Satahima – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hankkeessa. Satakunnan energiantuotanto ja -kulutus sekä kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2014 -raportti löytyy Satahima-hankkeen internetsivuilta osoitteesta www.pori.fi/paastoraportti

kuva Satakunnan päästöjakauma 2014.


SATAHIMA – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke on Porin kaupungin ympäristöviraston 1.1.2015–31.12.2017 toteuttama hanke, jossa kehitetään kuntien ja pk-yritysten hiilineutraaleja toimintoja ja palveluita. Hanke on saanut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta ja rahoituksen on myöntänyt Satakuntaliitto. Porin kaupungin lisäksi hankkeeseen osallistuu ja sitä on rahoittamassa muitakin Satakunnan kuntia ja energiayhtiöitä.

kuva


Hakusana