Etusivu > Uutiset > 2017 > 02 > Yyterissä syntyy uusia dyynejä

Yyterissä syntyy uusia dyynejä

(15.02.2017 15:07 Merika Lanne / päivitetty 17.02.2017 12:13)

Yyterin Santojen luonnonhoitotoimenpiteiden seurantaraportti on valmistunut. Seurannassa havaittiin myönteistä kehitystä: luonnonhoitotoimenpiteissä on onnistuttu.

Dyynien kasvillisuus elpyy

Vuonna 2013 tutkittuun tilanteeseen verrattuna dyynien peitteenä on nyt enemmän kasvillisuutta. Rantavehnän istuttaminen on onnistunut hyvin, kasvit ovat juurtuneet ja ovat jo aloittaneet siementuotannon. Siemenet itävät ja rantavehnäpeite tiivistyy istutetuilla dyynialueilla.

Alueen eteläosaan kehittyy paraikaa uusia alkiodyynejä. Ne kasvavat nopeasti, kun tuuli kasaa hiekkaa rantavehnän ympärilleen keräämään dyynimuodostelmaan. Toukokuussa ympäristövirasto järjestää maksuttoman luontoretken, jossa tutustutaan dyynien kehitykseen ja luonnonhoitotoimiin.

kuva Yyterin rannan uudet alkiodyynit ovat kasvaneet muutamassa vuodessa lähes kaksi metriä korkeiksi. Kuva Kimmo Nuotio 14.2.2017 Yyterin Santojen eteläpää.

Onnistumisista huolimatta dyynit ovat edelleen merkittävästi huonommassa tilassa kuin vuonna 2005. Kasvillisuuspeite kärsi yleisötapahtumissa rankan kulutuksen takia. Kaikkein kuluneimmat dyynit on tällä hetkellä suojattu. Niiden ympärille on pystytetty kulkua estäviä köysiaitoja, jotta dyynien yli ei kävellä tai lasketa pulkalla. Ei ole kuitenkaan varmaa, että kuluneimmat dyynit säilyvät.

kuva Dyynien kasvillisuuspeite on merkittävästi pienentynyt vuoden 2005 tilanteesta. Hoitotoimien aloittamisen jälkeen tilanne on kuitenkin parantunut.

Purjelautaranta rehevöityy

Yyterin santojen pohjoispää kärsii mereltä päin kasautuvasta levästä. Levä kerrostuu hiekan pintaan, kompostoituu nopeasti ja alkaa muodostaa kasvukerrosta, jolle hiekkarannalle vieraat kasvit – mm. järviruoko ja kapeaosmankäämi – leviävät.

Purjelautarannan seuranta aloitettiin vuonna 2015. Rantaa on hoidettu poistamalla levää yhdessä Yyterin asukkaiden ja Kuninkaanhaan koululaisten kanssa, sekä koneiden avulla. Hoidon ansiosta rehevöityminen ja kasvillisuuden muodostaminen pysyy kurissa.

Tanssilavan alueella puuntaimia

Entisen tanssilavan alue otettiin seurantaan mukaan ensimmäistä kertaa. Alue kuuluu Natura-luontotyyppiin dyynien kosteat painanteet ja se on erikseen mainittu Preiviikinlahden Natura-alueen suojelun perusteissa. Seurannassa todetaan, että tanssilavan alueen kostea painanne on kuivunut ja alueella kasvaa runsaasti puita. Alue ei sellaisenaan vastaa enää luontotyyppiä ja kasvillisuuden kehitystä seurataan muun seurannan yhteydessä.

Koko hiekkaranta mukaan seurantaan

Suomessa Yyteri on ainoa dyynialue, jonka tilaa seurataan säännöllisesti. Kansainvälisesti Yyteri lienee ainoita seurattuja dyynialueita, joihin vaikuttaa myös talven kylmyys, lumisateet, jää- ja lumipeite sekä tuuli.

Porin kaupungin ympäristöviraston on sitoutunut Yyterin dyynien suojelutyöhön. Seurantaa ja luonnonhoitotoimenpiteitä jatketaan vuosittain. Seuraavissa seurantaraporteissa otetaan uutena kohteena mukaan ranta aina Munakarinsäikkään saakka.

Yyterin Santojen luonnonhoitotoimenpiteiden seurantaraportti 2016 (pdf, 2.9 Mt) - Antti Mäkelä
www.pori.fi/yyteriHakusana