Etusivu > Uutiset > 2017 > 03 > Kielteisen oleskeluluvan saaneiden hätämajoittaminen Porissa

Kielteisen oleskeluluvan saaneiden hätämajoittaminen Porissa

(02.03.2017 11:07 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 02.03.2017 11:07)

Porissa pohditaan paikallista menettelyä kielteisen oleskeluluvan saaneiden hätämajoittamisesta. Lähtökohtaisesti ajatuksena on ottaa käyttöön malli, jossa kaupunki sopii menettelyistä SPR:n ja seurakuntien kanssa.

Taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus kunnille, että laittomasti maassa oleskeleville turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Ohjeistuksessa kunnat antavat välttämättömän ja kiireellisen avun ja valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti.

Helmikuusta lähtien Porissa on jo toiminut kielteisen oleskeluluvan saaneiden hätämajoitustila. Tiloissa on paikkoja yhteensä 5-6 henkilölle. Maaliskuun alkuun mennessä niissä on yöpynyt 6 henkeä. Tästä majoitustoiminnasta on vastannut SPR yhdessä Porin seurakuntayhtymän kanssa.

Nyt etsitään yhteisiä ratkaisuja ja soveltuvaa tilaa hätämajoitustilaksi. Kaupunki käy sopimusneuvotteluja SPR:n kanssa. Kaupungin tehtävänä on löytää hätämajoitustila. Hätämajoitus on luonteeltaan lyhytaikaista ja tarkoitettu kielteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, joilla vastaanottopalvelut ovat päättyneet. Hätämajoitukseen kuuluvat ruoka, hygienia, vaatteet ja muu akuutti apu.

Hätämajoitukseen hakeutuminen tapahtuu sosiaalipäivystyksen kautta. Se selvittää hakijan oleskeluoikeuden Maahanmuuttoviraston tilannekeskuksesta. Laittomasti maassa oleskelevat pyritään ohjaamaan vapaaehtoisen palautusjärjestelmän piiriin.

Porissa alustavaa valmistelua on tehty viime vuoden marraskuusta asti siltä varalta, että laittomasti maassa oleskelevien määrä kasvaa vauhdilla. Porissa kielteisen oleskeluluvan on saanut helmikuun loppuun mennessä 12 henkilöä, joilta myös vastaanottopalvelut ovat päättyneet (vuonna 2017). Määrän odotetaan kasvavan kielteisten turvapaikkapäätöksien lisääntyessä.

Suomeen saapui vuonna 2015 yhteensä 32 476 ja vuonna 2016 yhteensä 5 657 turvapaikanhakijaa, joista 51 prosenttia ei ole saanut turvapaikkaa. Vuonna 2016 turvapaikkapäätöksistä oli myönteisiä 27 prosenttia (7 745), kielteisiä 51 prosenttia (14 282), rauenneita 14 prosenttia (3 855) ja tutkimatta jätettyjä 8 prosenttia (2 326). (Lähde Migri 11.1.2017).


Hakusana