Etusivu > Uutiset > 2017 > 03 > Porin Puuvilla kuukauden päästövähentäjä

Porin Puuvilla kuukauden päästövähentäjä

(23.03.2017 12:14 Marika Virtanen / päivitetty 23.03.2017 12:14)

Maaliskuun Hinku-teon palkinnonsaajaksi valittiin kauppakeskus Puuvilla, joka hyödyntää maalämpöä, hukkalämpöä ja maajäähdytystä toimintansa pyörittämiseen. Palkintoraati arvostaa kauppakeskuksen pyrkimyksiä energiaomavaraisuuteen ja energian säästöön.

– Maaperästä saatavaa lämpöä hyödynnetään keskuksen lämmitykseen talvella. Vastaavasti kesällä konejäähdytyksestä talteen otettu lauhdelämpö varastoidaan maaperään myöhemmin hyödynnettäväksi. Maaperää käytetään myös jäähdytykseen keväisin ja syksyisin, kuvailee energiainsinööri Marjo Kekki.

Kauppakeskuksen toimet ovat osoittautuneet käytön aikana odotettua kannattavammaksi ratkaisuksi. Suunnitteluvaiheessa ajateltiin lämpöpumppujärjestelmän kattavan 80 prosenttia lämmityksen- ja jäähdytyksen tarpeesta, mutta se on kattanut noin 98 prosenttia (4 850 MWh). Samoin ilmaisenergian osuuden kohdalla käytännön mittautulokset osoittautuivat odotettua paremmiksi. Tavoite saada 60 prosenttia lämmitys- ja jäähdytysenergiasta ilmaisenergiana maasta sekä hukkalämmöstä ylittyi, kun osuus käyttövuosien aikana oli noin 73 prosenttia.

– Kauppakeskuksen jäähdytyksen tuotantoon on tarvittu vain 4 prosenttia käyttösähköä. Kaikki muu jäähdytysenergia on saatu ilmaiseksi lämmön tuotannon sivutuotteena tai maasta. Arvion mukaan Puuvillan uusi lämmitysjärjestelmä vähentää päästöjä noin 1 000 tCO2e vuodessa, mikä vastaa noin 100 ihmisen vuoden aikaisia hiilidioksidipäästöjä, kertoo Kekki.

Puuvillaan rakennetaan tällä hetkellä myös 601 kWp aurinkovoimalaitosta, joka on valmistuessaan Suomen suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimalaitos. Tämän jälkeen kauppakeskus tulee olemaan entistä energiaomavaraisempi.

– Ympäristöystävällisyyden teeman siivittämänä kauppakeskuksen yhteyteen on asennettu lisäksi kahdeksan sähköauton latauspistettä, joista kaksi on muutettu nopeiksi latauspisteiksi sähköautoilijoiden arkea helpottamaan, sanoo Kekki.

Puuvillan kauppakeskus on aiemmin saanut ympäristösertifikaatin ja liittynyt energiasäästöohjelmaan, jonka seurauksena kauppakeskus tulee panostamaan myös ympärillä olevien vanhojen tehdasrakennusten energiatehokkuuteen.

kuva
Puuvillan kiinteistöjohtaja Juha Veistonen ja Porin kaupungin ympäristöjohtaja Matti
Lankiniemi tarkastava Puuvillan energiatehokkaita tiloja.

Kuukauden Hinku-teko -palkinto

Suomen ympäristökeskus palkitsee ilmastopäästöjä vähentäneitä Hinku-tekoja. Hinku-teot valitaan Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen kunnissa toteutetuista toimenpiteistä. Ne voivat olla kunnan, yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön toteuttamia.

Valintakriteereinä ovat:
1) kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen
2) muut hyödyt kuten energiatehokkuuden ja energiaomavaraisuuden parantaminen, taloudelliset edut, työllisyyden lisääntyminen, yhteisöllisyyden lisääntyminen, käyttö- tai asumismukavuuden parantaminen, positiiviset terveysvaikutukset tai muu hyvinvoinnin lisääntyminen
3) edelläkävijyyden ja aktiivisuuden osoittaminen
4) yhdessä tekeminen
5) päästöjä vähentävien käytäntöjen levittäminen ja tiedon jakaminen

Lisätietoja Hinku-teko –palkinnosta


Hakusana