Etusivu > Uutiset > 2017 > 04 > Porin kaupunki antoi lausuntonsa valinnanvapauslaista

Porin kaupunki antoi lausuntonsa valinnanvapauslaista

(06.04.2017 14:57 Elli-Mari Sulonen / päivitetty 06.04.2017 14:57)

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä säädetään laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Valinnanvapauslain luonnokseen oli mahdollisuus jättää lausuntoja 28.3.2017 saakka. Yhteensä kunnilta, kuntayhtymiltä, järjestöiltä ja muilta toimijoilta tuli 603 lausuntoa. Myös Porin kaupunki jätti oman lausuntonsa asiasta.

Valinnanvapauslain tarkoituksena on, että asiakkaalla on mahdollisuus valita itse palveluntuottaja julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin välillä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti sosiaali- ja terveyskeskusten ja hammashoitoloiden palveluja, nopeuttaa hoitoon pääsyä sekä tukea yksilöiden valinnan mahdollisuuksia palvelujen yhtenäisillä laatukriteereillä ja valintaa tukevalla julkisella tiedolla. Lakiluonnokseen kuuluu myös maksusetelijärjestelmä, jossa suoran valinnan palveluntuottajalla on kriteerien täyttyessä velvollisuus myöntää asiakkaille maksuseteleitä, joilla asiakkaat saavat halutessaan hankittua yksittäisiä palveluja muilta palveluntuottajilta.

Porin kaupunki kannattaa lausunnossaan valinnanvapauden lisäämistä nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Suomen hallituksen esittämässä valinnanvapausmallissa nähtiin kuitenkin puutteita ja riskejä. Vaikka malli edistäisi asiakkaan valinnanvapautta, koettiin että järjestelmän monimutkaistuessa kokonaiskuvan muodostaminen todennäköisesti vaikeutuu, ja sen ymmärtäminen ja käyttäminen vaatii asiakkaalta paljon tietoa ja taitoa. Tällöin valinnanvapauden tavoite terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta ei välttämättä toteudu. Lisäksi todellisen valinnan mahdollisuuden uskotaan toteutuvan vain riittävän tiheään asutuilla alueilla.

Myös maksusetelijärjestelmän nähtiin kyllä lisäävän asiakkaan valinnanvapautta huomattavasti, mutta esimerkiksi järjestelmän seuraaminen ja palveluntuottajien laadun valvonta nähtiin haasteena. Lisäksi sote-uudistuksen ja siihen sisältyvän valinnanvapausmenettelyn nähtiin tuovan merkittävän riskin koko julkisen talouden kokonaisuudelle, johon myös kunnat sisältyvät. Porin kaupunki piti ehdotettua aikataulua liian kireänä valinnanvapausmallissa ehdotettujen toimien toteuttamiseksi ja niistä tiedottamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee annetuista lausunnoista yhteenvedon huhtikuun aikana. Valinnanvapauslain luonnos on tarkoitus antaa eduskunnan käsittelyyn huhti–toukokuun vaihteessa. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Lisätietoja: http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=25001

Porin kaupungin lausunto: http://www.hare.vn.fi/Uploads/30041/408621/LAUSUNTO_20170330055807_408621.pdf


Hakusana